گل دهي گياه 3 ماه و رسيدن بذر حدود 6 ماه پس از کاشت است. تأخير در برداشت موجب ريزش بذر مي شود، بنابراين با رسيدن 20 درصد ميوه ها، اقدام به برداشت مي شود. رسيدن محصول قدومه، همزمان با برداشت جو در هر منطقه است. برداشت محصول به 15 کارگر در هکتار نياز دارد و بارندگي در زمان برداشت خسارت زيادي به اين محصول وارد مي کند. محصول به دست آمده از هر هکتار حدود 1000 تا 1500 کيلوگرم است. برداشت بذر با ريشه کن کردن بوته ها و خشک کردن آنها بر روي سطح صاف يا پارچه انجام مي شود (امامي و حسيني، 1387). بهترين زمان برداشت اين محصول تير و مرداد ماه مي باشد (آخوند زاده و همکاران، 1379).
2-1-4- ترکيبات شيميايي

در انواع قدومه، دانه داراي مواد روغني به مقدار 30-15 درصد است. روغن مذکور از گليسريدهاي اسيدهاي اولييک، پالمتيک، اروسيک و لينولئيک تشکيل شده است.
2-1-5- مواد موثر دارويي
موسيلاژ، پکتين، دکسترين، ميروزين و به مقدار کم روغن فرار (صمصام شريعت، 1386).
2-1-6- موارد مصرف و خواص درماني
ميوه قدومه در آب لعابي مي دهد که کاربرد دارويي دارد. از بذر قدومه در درمان بيماري هاي تنفسي، گلو درد و سرفه استفاده مي شود. قدومه از نظر طبيعت طبق نظر حکماي طب سنتي گرم و تر است. از نظر خواص اشتها آور است، دم کرده آن در سرکه براي چاق شدن، افزايش اشتها و رنگ صورت مفيد است. ضماد کوبيده آن با آب براي سرطان هاي داخلي و ماليدن آن با عسل به چشم براي رفع زخم چشم و پاک کردن چرک آن مفيد است. براي اخراج خلط غليظ و لزج سينه و ريه و تحليل ورم هاي سفت عقب گوش، پستان، بيضه ها و رفع ناراحتي سموم مفيد است. دانه اين گياه طعم تند دارد و اخيرا به جاي فلفل از آن استفاده به عمل مي آيد (زرگري، 1371). در پزشکي سنتي از قدومه به عنوان لينت بخش، مقوي، سنگ شکن، ضد اسکوربوت و گرفتگي صدا استفاده مي شود.
2-1-7- عوارض جانبي در اثر مصرف
به دليل داشتن فعاليت ضد تيروئيدي ممکن است در برخي افراد ايجاد گواتر نمايد. مصرف مقدار زياد آن ممکن است باعث نفخ و بزرگي شکم شود و حتي خطر انسداد روده را هم به دنبال داشته باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2 تا 4 گرم، سه بار در روز به صورت دم کرده. بايد توجه داشت که همراه دانه هاي قدومه مقدار زيادي آب (حداقل 2 ليوان) مصرف گردد (صمصام شريعت، 1386).
2-1-8- تيره شب بو
گياهان اين خانواده بالغ بر سه هزار گونه مي باشند. گياهان اغلب يکساله و يا دو ساله اند (لرزاده، 1388). از اختصاصات اين گياهان آن است که عموما علفي هستند و به ندرت در بين آنها نمونه هايي با اعضاي چوبي شده مي توان يافت. بعضي از اين گياهان در هر آب و هوايي يافت مي گردند و به همين علت نيز آنچنان پراکندگي حاصل کرده اند که حتي در دور افتاده ترين نقاط کره زمين مي توان آنها را يافت. بر عکس عده اي از آنها بر اثر سازش با محيط هاي خاص، هميشه در شرايط آب و هوايي مشخص به سر مي برند (زرگري، 1371). برگ هاي آنها غالبا متناوب، ساده يا منقسم و بدون گوشواره اند. گل آذين از نوع خوشه که در انتها کم و بيش حالت ديهيم به خود مي گيرند. گل ها منظم، کامل و نر و ماده با گل هاي تحتاني. کاسبرگ ها 4 عدد و در دو رديف و گلبرگ ها 4 عدد و صليب مانند و کاسبرگ ها و گلبرگ ها از هم جدا مي باشند. پرچم ها 6 عدد و در دو رديف خارجي شامل دو پرچم کوتاه و رديف داخلي 4 پرچم بلند دارد که اين حالت را اصطلاحا تترا دينام مي گويند. مادگي شامل دو برچه پيوسته و تخمدان فوقاني که در ابتدا يک خانه بوده ولي بعدا به علت پيدايش جدار عرضي دو خانه مي شود. تمکن در گياهان اين خانواده کناري و ميوه از نوع خورجين و يا خورجينک مي باشد (راشدمحصل و همکاران، 1388) که در اغلب آنها با 4 شکاف طولي باز مي شود. در ميوه هاي سيليک طول ميوه از 3 برابر عرض آن بيشتر است مانند شب بو ولي در ميوه هاي سيليکول طول ميوه از 3 برابر عرض آن کمتر است مانند قدومه. دانه در گياهان اين خانواده آلبومن دار و جنين دانه خميده مي باشد (لرزاده، 1388). گياهان اين تيره بيشتر خاص مناطق معتدله اند. در انساج مختلف بعضي از گياهان تيره شب بو، گلوکوزيدهايي به وجود مي آيد که بر اثر هيدروليز اسانس گوگرددار از آنها نتيجه مي شود. عمل هيدروليز نيز بر اثر مداخله فرمان مخصوصي به نام ميروزين و مجاورت با آب در آنها صورت مي گيرد. مصرف عده زيادي از گياهان اين تيره به علت وجود گلوکوزيد و اسانس هاي گوگرددار در آنهاست، بر اثر وجود همين مواد است که در تغذيه نيز به کار مي روند و يا به مصرف درماني مي رسند. بعضي از اين گياهان، دانه هاي روغن دار، دارند و از آنها روغن هاي مختلف براي مصرف تغذيه، درماني و يا صنعتي تهيه مي گردد (زرگري، 1371).


دیدگاهتان را بنویسید