رطوبت دانه10-7/9%مواد معدني (خاكستر)4%پروتئين6/23%نشاسته58-56%چربي2-2/1%سلولز4-2%كربوهيدرات2/58%مواد آلي5/4-4%الياف (فيبر)3/3%الياف خوراكي شامل سلولز، همي سلولز (محلول و غيرمحلول) شامل پكتين و ليگنين مي‌باشد.

مقادير الياف خوراكي در ماش به صورت ذيل مي‌باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول1-2- مقدار الياف خوراکي در گياه ماش (مجنون حسيني ،1387 )
همي سلولز+پكتينسلولزليگنينجمع كلمحلولغيرمحلولاعداد مخرج كسر مربوط به لپه دانه است و صورت كسر نيز مربوط به تركيبات شيميايي ماش است.
1-12- وضعيت تحقيقات به زراعي و اصلاح نبات ماش در ايران
بخش تحقيقات حبوبات موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر همراه و همسوي ديگر مراكز بين‌المللي تحقيقات ماش را با انجام آزمايشات متعدد در كرج و 10 ايستگاه تحقيقات كشاورزي در سراسر كشور با تبادل مواد ژنتيكي با ديگر مراكز تحقيقات كشاورزي جهان و همچنين جمع‌آوري و بررسي ژنوتيپهاي ايراني انجام مي‌دهد. تاكنون چندين رقم اصلاح شده ماش كه از عملكرد بالايي برخوردار بوده و سازگاري وسيعي نسبت به شرايط مختلف داشته‌اند از طرف موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر (بخش تحقيقات حبوبات معرفي شده‌اند و در آينده نيز چندين رقم جديد نامگذاري و معرفي خواهد شد.
1-13- ارقام اصلاح شده ماش و بعضي از خصوصيات آنها
1-13-1-ماش گوهر:
دانه به رنگ سبز روشن و قلوه‌اي شكل به مبدا هندوستان. وزن هزار دانه 45 تا 70گرم، تا حدودي مقاوم به امراض، طول مدت رشد 75 روز، فرم بوته نيمه ايستاده. درصد پروتئين 24 درصد، حداكثر عملكرد 1750 تا 2000 كيلوگرم در هكتار شرايط اصفهان. رسيدگي رقم گوهر غيريكنواخت است.
1-15-2-ماش پرتو
به رنگ سبز تيره و گرد. وزن هزار دانه 40 گرم، مقاوم به امراض، طول مدت رشد 73 روز، فرم بوته نيمه ايستاده. حساس به ريزش.
1-15-3-ماش مهر:
به رنگ سبز روشن و استوانه‌اي شكل، وزن هزار دانه 48 گرم، مقاوم به امراض، طول مدت رشد 80 روز.
1-15-4–ماش رقم VC-1973A
به رنگ سبز روشن، مبدا تايوان. وزن هزار دانه 73 گرم، طول مدت رشد 91 روز، فرم بوته ايستاده. ارتفاع 55 سانتي‌متر، مدت زمان رسيدگي به گلدهي 54 روز، رسيدگي يكنواخت و مناسب براي برداشت مكانيزه، عملكرد دانه در هكتار 1721 كيلوگرم در هكتار، دانه داراي 24 درصد پروتئين است.
1-15-5-ماش رقم NCM1
به رنگ سبز تيره، مبدا پاكستان، مدت زمان رسيدگي به گلدهي 32 روز، فرم بوته ايستاده، ارتفاع بوته 52 سانتي‌متر، مدت زمان رسيدگي اولين غلاف 46 روز، حساس به ريزش.
1-15-6-رقم Shatung (PMR)
به مبدا استراليا، ارتفاع 30 سانتيمتر، گلها زرد رنگ. وزن هزار دانه 70-60 گرم.
1-15-7-رقم Satin
طول دوره رشد 70-90 روز بعد از كشت، گلدهي 40 تا 45 روز بعد از كاشت، وزن هزار دانه 50 تا 60 گرم.


دیدگاهتان را بنویسید