رتبه دانشگاهي يا درجة تحصيلي: شغل : محل خدمت:
تعدادپايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي راهنمايي شده دكترا/كارشناسي ارشد :
تعداد پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي در دست راهنمايي دكترا/كارشناسي ارشد :

نام : نام خانوادگي : تخصص اصلي: رتبه دانشگاهي يا درجة تحصيلي : شغل : محل خدمت :
تعدادپايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي راهنمايي شده دكترا/كارشناسي ارشد :
تعداد پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي در دست راهنمايي دكترا/كارشناسي ارشد :

نام : نام خانوادگي : تخصص اصلي :
رتبه دانشگاهي يا درجة تحصيلي: شغل : محل خدمت :
تعدادپايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي راهنمايي شده دكترا/كارشناسي ارشد :
تعداد پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي در دست راهنمايي دكترا/كارشناسي ارشد :

4. اطلاعات مربوط به پايان‌نامه
1ـ الف : عنوان پايان‌نامه :
فارسي ( غير فارسي : (
ب : نوع كار تحقيقاتي : بنيادي1 ( نظري2( كاربردي3 ( عملي4 (
پ : تعداد واحد پايان‌نامه :
ت : پرسش اصلي تحقيق (مسأله تحقيق ) :
نکاح مسيار در فقه سنت مشابه ازدواج وقت در فقه شيعه مي باشد؟
5.بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش‌‌هاي تحقيق، منظور تحقيق)
از زمان خلقت انسان نکاح ميان زن و مرد به وجود آمد و پس از آن به مرور زمان اجتماعات اوليه به وجود آمدند و روستاها و شهرها و کشورها را به وجود آوردند.نکاح در طي دورانهاي مختلف يا شيوه و ايين هاي مختلفي بوده است که تا عصر کنوني پيش رفته است.در اين ميان در دوره معاصر به دليل وضعيت اقتصادي و معيشتي جوانان،دشواري هاي عرفي و تشريفات گسترده نکاح،بالا رفتن سن ازدواج در جوانان،ازدواج موقت و نکاح مسيار را به عنوان قاعده ثانويه و اضطراري راهکاري براي ازدواج بيان شده است.در حالي که همان طور که بيان خواهد شد ازدواج وقت را شارع مقدس اسلام به خاطر پاسخگويي به نيازهايي که وجود دارد تشريع نمده است در حالي که نکاح مسيار زن را در حالت بي تکليفي قرار مي دهد.
ازدواج موقت در کشور با رواج زيادي نتوانسته روبرو شود؛در اين باره شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پانصد و شصتمين جلسه خود موانع ازدواج موقت را بر شمرده اند که عبارتند از:عدم تصويب آيين نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج جوانان،مسکوت ماندن احکام فقهي ازدواج موقت در کتب حقوقي و مدني،عدم تضمين حقوق زنان در ازدواج موقت،عدم حمايت از حقوق اطفال متولد از نکاح موقت،طرح گسترش و عفاف و حجاب و راهکارهاي اجرايي آن،رجحان ازدواج دائم به موقت و عرف نبودن ازدواج موقت.
ازدواج مسيار به دلايل ذيل مورد استقبال مردان و زنان قرار گرفته است:
دلايل استقبال زنان:1) افزايش جمعيت:مهم‌ترين سببي كه منجر به انتشار ازدواج مسيار شده، وجود تعداد زيادي از زنان در كشورهاي عربي است كه به سن ازدواج رسيده، اما امكان ازدواج براي آنان به دلايلي فراهم نشده است. عواملي مانند: جنگ‌، ازدواج با زنان خارجي، ديدگاه منفي مردان و اجتماع در مورد زنان ازدواج نكرده يا زنان مطلقه به ويژه اگر از شوهر سابق فرزندي داشته باشند. باعث ازدياد زنان بي‌شوهر مي‌شود (اشقر، 1420،ص168) 2)داشتن محرم براي سفر و…: بسياري از دختران دانشجو به سبب داشتن محرم در سفر خواهان ازدواج مسيار هستند. زنان با مرداني كه كثيرالسفر يا خارجي هستند و معمولاً هر ماه يك بار يا هر دو ماه يك بار مسافرت مي‌كنند ازدواج مي‌كنند. براي اين زنان جزئيات زندگي زناشويي، استمرار و استقرار آن مهم نيست. بلكه مسافرت و گردش به نقاط مختلف دنيا مهم است؛ زيرا چنين سفرهايي فقط با محرم در اين كشورها امكان‌پذير است. مهم‌ترين شرط براي استمرار اين ازدواج، استمرار سفرها است و زندگي زناشويي و زوجيت با پايان سفرها پايان مي‌پذيرد (www.aliyadhj-np.com) .3)نگاه اقتصادي به همسر:در مورد ديگر ازدواج مسيار، زن شرط مي‌كند كه شوهر به عنوان معامله اقتصادي، اجارة منزل وي را پرداخت نمايد. حتي اگر نكاح با طلاق و… پايان پذيرد، عقد اجاره قطع نمي‌شود؛ لذا ازدواج مسيار براي او در مدت كوتاهي منعقد مي‌شود و هيچ نوع استقراري در آن نيست و اين شرط سبب مي‌گردد، زن براي مدت طولاني از مسكن مناسب برخوردار ‌شود (همان).4)عدم مسئوليت: ازدواج مسيار براي زناني كه وقت زيادي را به كار مشغولند يا زناني كه نمي‌توانند بين كار و پاسخ به نيازهاي خانواده جمع نمايند از ازدواج معمولي بهتر و مناسبت‌تر است زيرا در چنين ازدواجي زن شرط مي‌نمايد كه شوهر از زمان ورود و خروج از منزل و مكان‌هاي كه مي‌رود سؤال نكند و در روابط خود آزاد باشد (همان). به همين سبب در عربستان سعودي بسياري از زنان پزشك خواهان ازدواج مسيار با غيرسعودي‌ها هستند، زيرا مردان سعودي معمولاً نمي‌‌پذيرند كه زن در ساعات طولاني خارج از منزل باشد (اشقر، پيشين، ص167). 4) مادر شدن:عده‌اي از زنان به سبب داشتن سن بالا و عدم رغبت ازدواج با آنها، تنها به دليل مادر شدن و اشباع عاطفه‌ مادري خواهان ازدواج مسيار هستند، هرچند به عنوان همسر دوم يا سوم باشند. ايشان در ازدواج مسيار وسيله‌اي براي تحقق هدف مادر شدن مي‌يابند و در ازدواج مسيار يك شرط طلب مي‌كنند و آن حامله شدن و فرزندآوري است و در اين حال تمامي مسئوليت‌هاي تربيت، تكاليف و هزينه‌هاي اقتصادي طفل را خود بر عهده مي‌گيرند (همان، ص168) .5)ارضاي غرائز:برخي از زنان كه ازدواج معمولي پاسخ‌گوي نياز جنسي آنان نبوده، خواهان ازدواج مسيار هستند. برخي از نويسندگان نقش ارضاي غريزه جنسي در انتشار اين ازدواج را مهم شمرده‌اند، زيرا غريزه جنسي از قوي‌ترين غرايز نفساني انسان است و انگيزه‌ دعوت كننده به اشباع آن نيز خيلي قوي است (همان، ص167)
دلايل مردان:1) بعضي مردان به دليل نياز به تعدد ازدواج يا رغبت در معاشرت جنسي و عدم اكتفا به يك زن و عدم توانايي مالي براي ازدواج مجدد و تأمين هزينه‌هاي آن مانند مهر، نفقه و تهيه محل سكونت، خواهان ازدواج مسيار هستند تا هم به نياز خود پاسخ داده و هم متحمل هزينة زياد نگردند.2) برخي ديگر از مردان توان مالي خوبي دارند، اما نمي‌خواهند اموال خود را در اين راه خرج كند، لذا خواهان ازدواج مسيار هستند.3) گاهي اين ازدواج راهي براي استيلاي مرد بر اموال يا بخشي از اموال زن مي‌باشد. زن ثروتمند بخشي از اموال خود را در برابر چنين ازدواجي به شوهر مي‌بخشد؛ زيرا بيم جدا شدن شوهر را دارد.4) گاهي به دليل ناراحت شدن همسر اول از ازدواج مجدد مرد يا نارضايتي خويشاوندان و فرزندان وي كه ازدواج مجدد را نمي‌پسندند، مرد خواهان ازدواج مسيار مخفي است. مانند موردي كه كار مرد در دو شهر است و در هر شهر خانه و خانواده‌اي تشكيل مي‌دهد (همان، ص170).

ازدواج مسيار نوعي ازدواج در فقه اسلامي است که در آن زن و شوهر با قراردادن شروطي در عقد نکاح از برخي حقوق و تکاليف خود مانند نفقه، زندگي مشترک، تعيين مسکن توسط شوهر، حق هم‌بستري صرف نظر مي‌کنند و زن و شوهر از يکديگر ارث نمي برند. در نکاح مسيار معمولاً زن و شوهر جدا از يکديگر زندگي مي‌کنند. اين ازدواج در ابتداي مرسوم شدنش، مخالفت بزرگان اهل سنت را بر انگيخت و در کتاب‌ها و به خصوص فتاواي خود، با آن به مخالفت برخاستند، به گونه‌اي که مطلقاً آن‌را حرام و در رديف زنا برشمردند. از جمله اين فتاوا مي‌توان به فتواي بن باز درسال1420 امّا در حدود هفت سال بعد توسط مجمع فقهي اسلامي که تابع مجموعه “الرابطة العالم الاسلامي” که مرکز آن در مکه مکرمه قرار دارد اجازه شرعي براي ازدواج مسيار صادر مي‌شود و دلائل متعددي در جواز آن برشمرده شده است. اين نکاح از تاسيسات فقه عامه است.اين نوع ازدواج بيشتر در ميان اعراب سني‌مذهب ساکن عربستان و کشورهاي حاشيه خليج فارس رواج دارد.
مسيار در لغت و اصطلاح تعريف شده است.در باره ريشه لغوي مسيار در نظريه مطرح است،بعضي گفته اند مسيار ريشة لغوي ندارد، بلکه کلمة عاميانه‌اي است که در سرزمين نجد در عربستان سعودي به معناي ديدار روزانه (الزيارة النهارية) به کار مي‌رود علت نام گذاري اين ازدواج آن است که شوهر غالباً در ديدارهاي روزانه به ديدن زوجه مي‌آيد، شبيه ديدار از همسايه‌ها(تميمي، 1418ق: ش 46، ص10) برخي نيز معتقدند مسيار از سير گرفته شده و به مردي گفته مي‌شود که در مسير سفر خود براي تجارت يا کسب علم با زني ازدواج مي‌کند و در زمان تحصيل و تجازت نزد زوجه مي رود(اشقر،پيشين،ص161).
فقها و حقوقدانان معاصر آن را اين گونه تعريف نموده‌اند:”ازدواجي است که در آن مرد و زن عقد شرعي با تمام ارکان و شرايط مي‌بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر مي‌کند” (تميمي، پيشين، ص10). “مسيار ازدواجي است که با ايجاب و قبول، شهادت شهود و حضور وليّ، بين مرد و زن منعقد مي‌شود؛ بنابراين زن از حقوق مادي مثل مسکن، نفقه و فرزنداني که به دنيا مي‌آورد و برخي حقوق معنوي مانند: حق قسم و همخوابگي صرف نظر مي‌کند. در اين ازدواج زن قبول مي‌کند که مرد فقط گاهي به او سر بزند. اين عقد طبق توافق طرفين هم مي‌تواند علني و رسمي باشد که براي آن سند صادر شود و هم مخفي و سرّي. طرفين مي‌توانند توافق ‌کنند، در اين ازدواج نسب و ارث حفظ مي‌شود. اما زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زيرا اطاعت زن در صورتي واجب است که شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نيست” (زحيلي، 1428 ق: ص84).همچنين در معرفي ازدواج مسيار آورده‌اند: “زناني که مشکل مادي، مسکن و نفقه ندارند؛ ولي به دليل بيوه بودن کسي با آنان ازدواج نمي‌کند، اين زنان از حق نفقه، مسکن و مبيت صرف نظر مي‌کنند و شوهر مختار است هر وقت ميسر شد با وي ملاقات کند و اين ازدواج تمام شرايط و ارکان عقد نکاح شرعي از قبيل گواه، تعيين مهر و ثبوت نسب را دارد. در اين ازدواج زوجين توافق مي‌کنند که زن در خانه والدين خود بماند و تقاضاي مسکن، نفقه و حق قسم از شوهر ننمايد. غالباً اين ازدواج از جانب مردي است که فقير بوده يا ازدواج مجدد سبب مشکلات با همسر اول مي‌شود. اين عقد علناً با حضور گواهان با رضايت کامل زوجين و حضور وليّ زن و کلماتي که بر دوام نکاح دلالت دارد انجام مي‌شود” (www.Sunnionlin.com ).
برخي از فقهاي شيعه ازدواج مسيار را چنين تعريف مي‌نمايد: “ازدواج مسيار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرايط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نيست، يعني شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نيست” (مکارم شيرازي، 1383، ص21).
يکي از مسائل فقهي مورد توجه فقه شيعه، ازدواج موقّت است اما اهل سنت موضع‌گيري سختي کرده و مخالفت با متعه را جزو اصول تغيير ناپذير فقه و مذهب خود دانسته‌اند، امّا واقعيت‌هاي اجتماعي، آنان را به سمتي سوق داد که چاره‌اي جز پذيرش ازدواج جديدي به نام “نکاح مسيار” نداشتند.اين نکاح نوعي از نکاح دائم مي باشد که جز با طلاق يا فسخ نکاح پايان نمي پذيرد ولي از لحاظ نتايج و آثار همان ازدواج موقت است که فقط وقت را در آن ذکر نکرده‌اند، اگر چه موقّت بودن را مي‌توان نيّت کرد.در فقه شيعه صحبتي از نکاح مسيار به ميان نيامده است اگرچه لغو برخي از شرايط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالي ندارد.

در فقه اهل سنت “نکاح مسيار” به دو گونه قابل تصوّر است:
صورت اول؛ به نکاحى مي‌گويند که تمام شرايط نکاح؛ مثل ايجاب، قبول، مَهر و شاهد – که در نظر اهل سنت از شرايط نکاح است- را دارد با اين تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط مي‌کند.
صورت دوم؛ جايي است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمي‌کند، بلکه حق شب‌خوابي را در ضمن عقد از زن اسقاط مي‌کند و اين صورت دوم در بين اهل سنت بيشتر است.
در مورد حکم ازدواج مسيار بين علماي معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخي آن را جايز، برخي حرام و برخي قائل به توقف شده‌اند.
1-جواز
طرفداران اين نظريه به ادلة ذيل استناد نموده‌اند:
الف)- ارکان و شرايط ازدواج صحيح را دارا مي‌باشد؛ زيرا داراي ايجاب و قبول، شرايط معروف ازدواج يعني رضاي طرفين، ولايت، شهادت، کفايت و مهر توافقي در آن وجود دارد. براي صحت اين ازدواج بايد موانع شرعي منتفي شود (زن در عده نباشد و…) بعد از محقق شدن آن براي طرفين، تمامي حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسکن، نفقه و ساير حقوق و تکاليف ثابت مي‌شود، فقط زوجين توافق مي‌کنند که زوجه حق مبيت يا قسم نداشته باشد و شوهر اختيار دارد که هر وقت خواست نزد زوجه بيايد (شعراوي، 1422 ق، ص138).
“اصل در عقود شرعي از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدي که ارکان و شرايط شرعي را دارا باشد، صحيح و مباح است، مادامي که منجر به حرام نشود” (اشقر، پيشين، ص 176). اين دليل، مهم‌ترين دليل براي قائلين به اباحه و مشروعيت ازدواج مسيار است.
ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عايشه بخشيد. وجه استدلال اين است که بخشش سهم توسط سوده به عايشه و پذيرش پيامبر دلالت مي‌کند بر اينکه زوجه مي‌تواند حقي را که شارع برايش قرار داده، مانند نفقه و مبيت ساقط کند.
ج)- در اين نوع ازدواج مصالح زيادي وجود دارد. اين ازدواج غريزة فطري را پاسخ داده و از فحشا جلوگيري مي‌کند و در مواردي زن فرزنددار مي‌شود و بدون شک از تعداد زنان بي‌شوهر مي‌کاهد.
د)- از آن جا که انواع مشابه اين ازدواج مانند ازدواج نهاريات و ليليات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسيار هم درست است (همان، ص179).

2- حرمت
قائلين به حرمت به ادلة ذيل استناد نموده‌اند:
الف)- عقد مسيار با مقاصد شرعي ازدواج تنافي دارد. هدف از ازدواج در اسلام، تنها برآورده ساختن نياز جنسي نيست؛ بلکه ازدواج سنت پيامبر (ص) است و براي معاني و مقاصد فردي، اجتماعي و ديني تشريع شده مانند: مودت و رحمت، سکون و آرامش، حفظ نوع انساني، تعهد به صورت کامل و رعايت حقوق و تکاليف زوجين، اما ازدواج مسيار هيچ‌کدام از اين مقاصد را محقق نمي‌سازد (همان، ص181).
ب)- روش اين ازدواج با نظام ازدواجي که شريعت اسلام آورده و بين مسلمانان مرسوم بوده، مخالف است و مسلمانان با چنين ازدواجي آشنا نيستند.
ج)- برخي از شروط اين ازدواج، مخالف با مقتضاي عقد است (مانند: اشتراط اسقاط نفقه و مبيت) لذا عقد باطل مي‌شود. زوجه از حق نفقه و مبيت مي‌گذرد، ولي در بسياري از موارد نظرش عوض مي‌شود، به ويژه بعد از درک اسرار زندگي زناشويي و آگاهي به حقوقي که شرعاً و عرفاً در ازدواج پيدا مي‌کند.
د)- اين نوع ازدواج راه ورود و مدخلي براي فساد و افساد خواهد بود، زيرا در آن مقدار مهر، ساده گرفته شده و زوج مسئوليت خانواده را به عهده نمي‌گيرد. لذا ازدواج و طلاق براي زوج آسان خواهد بود. ممکن است اين ازدواج مخفي و بدون حضور وليّ باشد. همة اين موارد باعث مي‌شود، تا ازدواج مسيار بازيچه‌اي در دست هواپرستان شود.
هـ)- در صورتي که زن در اين ازدواج داراي فرزند شود، دوري از شوهر و ارتباط کم با وي تاثير منفي در تربيت و اخلاق فرزند خواهد گذاشت.
3- توقف
برخي از علما در حکم اين ازدواج توقف کرده‌اند زيرا حکم مسأله براي آنان روشن نبوده و نيازمند تأمل بيشتري مي‌باشد.
“عمر بن سعود العيد” استاد دانشکده اصول الدين در جامعه امام محمد بن سعود، بعد از ذکر عيوب و آثار منفي ازدواج مسيار، بعضي از ادلة قائلين به جواز و نام برخي از علما که قائل به توقف شده‌اند را ذکر نموده و در پايان خواهان بررسي دقيق و تفصيلي مسأله شده است. چون اين ازدواج دو وجه دارد گاهي ناپسند و گاهي پسنديده‌ مي‌باشد (تميمي، پيشين ، ص15).
“سبب توقف برخي از علما در جواز، اين است که عده‌اي از مردم در اين ازدواج افراط نموده و دچار انحراف شده‌اند و از جانب برخي افراد ضعيف‌النفس مورد سوء استفاده واقع شده و مؤسساتي ايجاد شده که براي اين نوع ازدواج قيمت تعيين مي‌کند و شکي نيست که اين وضعيت باعث مي‌شود در جواز ازدواج مسيار ترديد شود و آثار منفي زيادي که اين ازدواج دارد دلالت مي‌کند براينکه در آن فسادي هست که منجر به اين آثار مي‌شود” (عتيبي، 1418 ق: ص28).
به نظر مي رسد که نکاح مسيار مي‌تواند، اهداف تشکيل خانواده را که در آيات قرآن به آن اشاره شده است؛ مثل سکينه، آرامش روحي و رواني، مودت و رحمت، توليدمثل و… را از بين ببرد. اين نوع ازدواج که زن هم شوهردار هست و هم شوهردار نيست به نوعي زن را در حال تعليق و بلاتکليفي قرار مي‌دهد، چون زن نمي‌داند در چه زماني مرد وي را طلاق مي‌دهد. لذا اين نوع از ازدواج در بردارندة حقوق زنان نيست و زمينه را براي شانه خالي کردن مردان از تعهدات خانوادگي در برابر زوجه فراهم مي‌آورد.
در ازدواج موقت و نکاح مسيار براي زن حقوق و محروميتهايي وجود داردکه در ذيل آنها را بيان مي نماييم:
ازدواج موقت: زمان و مهر زوجه رکن عقد مي باشد. زوجه نفقه نمي برد مگر اين که هنگان عقد شرط شده باشد،نيازي به حضور شاهد نيست،طفل متولد از ازدواج موقت داراي آثار قانوني و مشروع مي باشد و تمام حقوق مشروع خود را از جمله نفقه و ارث را دارا مي باشد.محدوديتي در تعداد آن وجود ندارد.زن بايد عده نگه دارد.زوجه ارث نمي برد.زن بدون اجازه زوج حق خروج از منزل را دارد.در صورتي که زن پس از اولين نزديکي ديگر تمکين ننمايدبه نسبت ايام نشوز از مهريه او کسر مي شود که اصطلاحا گفته مي شود نکاح منقطع در ايام زناشويي به نسبت ايام نشوز تجزيه مي گردد(انصاري،1380،صص 58-59).
نکاح مسيار :اين نکاح به صورت دايمي مي باشد،زن حق نفقه و هم خوابگي ندارد و زن و شوهر از يکديگر ارث نمي برند،عدم تعيين مهريه عقد را باطل نمي کند،در تعداد آن محدوديت وجود دارد و مرد حداکثر چهار زن را مي تواند به ازدواج خود درآورد.حضور دو شاهد در هنگام عقد لازم مي باشد.زن بدون اجازه زوج حق خروج از منزل را دارد.

1ـ تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشيا، پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعة مرزهاي دانش رشتة علمي كمك مي‌نمايد.
2ـ تحقيق نظري : نوعي پژوهش بنيادي است و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده مي‌كند و بر پاية مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود.
3ـ تحقيق كاربردي : پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزار‌ها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفادة جوامع انساني انجام مي‌شود.
4ـ تحقيق‌عملي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكلات جوامع انساني انجام مي‌شود6. سوابق مربوط (بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)
1-رساله مطالعه تطبيقي مشروعيت ازدواج هاي نو پيدادر فقه اهل سنت و ازدواج موقت در فقه اماميه توسط ولي اله نصيري رضي سال 1389 در دانشگاه يزد در مقطع کارشناسي ارشد در چهار فصل به بررسي به نکاخ مسيار،نکاح عرفي،نکاح سري،ازدواج به نيت طلاق،تطبيق و ارزيابي پرداخته است.
2-رساله نکاح موقت و تطبيق آن با موارد مشابه(نکاح مسيار:ازدواج آزمايشي)توسط يونس بازوندي سال 1388 در دانشگاه آزاد اسلامي نراق در دو بخش به بررسي مفاهيم،پيشينه،فلسفه نکاح موقت،مسيار و ازدواج آزمايشي،ارکان وشروط ضمن عقد نکاح،دلايل مشروعيت،ويژگي ها،شرايط،آثارو احکام اين سه نوع نکاح و بررسي تطبيقي اين سه نکاح مي پردازد.
3-رساله ازدواج موقت در اسلام توسط زهرا رستگار مقدم سال 1383 در دانشگاه آزاد مشهد در مقطع کارشناسي ارشد در دو بخش به بررسي تاريخچه،مفاهيم،مقايسه ازدواج موقت و ازدواج دائم،ارکان و احکام ازدواج موقت،فرق السلامي و جايگاه متعه و مباحث حقوقي و اجتماعي آن مي پردازد.

7. فرضيه‌ها (هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود.)
نکاح مسيار در فقه اهل سنت همان ازدواج موفقت در فقه شيعه مي باشد با عنواني ديگر.
اهداف و نتايج ازدواج موقت و نکاح مسيار يکي مي باشد.
ازدواج موقت بر خلاف نکاح مسيار علاوه بر رفع نيازهاي جنسي در جامعه امروزي حقوق زن را مي تواند برآورده ميکند.

8. اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي1،كاربردي2 و ضرورت‌هاي3 خاص انجام تحقيق)
1تببين نکاح مسيار و ازدواج موقت در فقه اهل سنت و شيعه و مشابهت ها و تفاوتهاي آنها
2تبيين اهداف و نتايج ازدواج موقت نکاح مسيار
3 تبيين ازدواج موقت و نکاح مسيار براي رفع نيازهاي جامعه امروزي در جوانان و حقوق زنان

9. در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره‌وران (اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره ) :
اين رساله قابل ارائه به سازمان ازدواج جوانان،مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

10. جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟(اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.)
امضاء استاد راهنما

11. روش كار
الف. نوع روش تحقيق :
روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد.

ب : روش گردآوري اطلاعات ( ميداني، كتابخانه‌اي و غيره ) :
روش گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي مي باشد.

پ : ابزار گردآوري اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانكهاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره ) :
در اين رساله با استفاده از فيش برداري از کنابها و مقالات و مجلات و سايتهاي اينترنتي به بررسي تحليلي موضوع پرداخته خواهد شد.

ت: روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
در اين رساله در پنج فصل به بررسي کليات،پيشينه و مفهوم و فلسفه نکاح مسيار و نکاح موقت،بررسي فقهي و نظرات فقهاي شيعه و سنت و شرايط و آثار و احکام نکاح مسيار و نکاح موقت و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته خواهد شد.

12. جدول زمان‌بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي
تاريخ تصويباز تاريختا تاريخمطالعات كتابخانه‌ايجمع‌آوري اطلاعاتتجزيه و تحليل داده‌هانتيجه‌گيري و نگارش پايان‌نامهتاريخ دفاع نهاييتوسط معاونت پژوهشي مشخص مي گردد طول مدت اجراي تحقيق : 13. فهرست منابع و مأخذ (فارسي و غير فارسي) مورد استفاده در پايان‌نامه به شرح زير:
(به ترتيب حروف الفبا تنظيم شود)
كتاب : نام خانوادگي،نام، سال نشر،عنوان كتاب،مترجم، جلد ، محل انتشار، ناشر
مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره،شماره،صفحه
تعدادي از منابع

اشقر، اسامة عمر سليمان،1420ق،مستجدات فقهيه في قضايا الزواج و الطلاق، اردن، درالنفائس، چ اول.
انصارى، مرتضى بن محمد امين، 411 ق ،کتاب المکاسب المحرمه و البيع و الخيارات (ج 3،طهران قديم ، چ اول، منشورات دار الذخائر، قم، ايران،
بن باز، عبدالعزيز بن عبدالله، ، بي‌تا. مجموع فتاوى و مقالات بن باز ،ج 20، با اشراف و جمع‌آوري و نشر: محمد بن سعد الشويعر، چاپ دوم، بي‌جا،
تميمي، احمد، 1418ق.نكاح المسيار، هلند، مجلة الاسرة.
زحيلي،وهبة1428،قضايا الفقه و الفكر المعاصر، دمشق، دارالفكر.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شعراوي، محمد متولي،1422 ،احكام الاسرة و البيت المسلم، بيروت، المكتبة العصرية،
عتيبي، احسان بن عايش،1418ق،احكام التعدد في ضوء الكتاب و السنة، بي‌جا، چ اول.
مجلسي، محمد باقر، ، 1404ق بحار الانوار.ج 30، بيروت، مؤسسة الوفاء،
مکارم شيرازي، ناصر، 1982 ش، کتاب النکاح، ج5، قم بيچا، ، نشر مدرسه الامام علي بن ابيطالب)ع(.
نرم‌افزار مکتبة الشاملة ،عده‌اي از علما، فتاوى و استشارات موقع الإسلام اليوم، ج 11.
نرم‌افزار مکتبة الشاملة ،مرکز الفتوى بإشراف عبدالله الفقيه، فتاواي شبکه اسلاميه، شماره فتوا: 3329، ج 2.
www.Sunnionlin.com
www.aliyadhJ – np.com /2007
14.هزينه‌هاي تحقيق پايان‌نامه
الف. منابع تأمين بودجة پايان‌نامه و ميزان هر يك (ريالي، ارزي،تجهيزاتي و غيره)
رديفنام مؤسسهبودجة رياليبودجة ارزيتجهيزات و تسهيلاتجمع
ب . هزينه‌هاي پايان‌نامه
ب1. هزينه‌هاي پرسنلي (براي مواردي كه در حوزة تخصص و مهارت و رشتة دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئوليتتعداد افرادكل‌ساعات‌كار‌براي‌طرححق الزحمه ‌در ‌ساعتجمعجمع هزينه هاي تخميني به ريال:

ب2. هزينه‌هاي مواد و وسايل (وسايلي كه صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند)
نام ماده يا وسيلهمقدار مورد نيازمصرفي‌-غيرمصرفيساخت‌داخل‌يا‌خارجشركت سازندهقيمت واحدقيمت كلرياليارزيرياليارزيجمع هزينه هاي مواد و وسايل به ريال:

ب 3. هزينه‌هاي متفرقه
رديفشرح هزينهرياليارزيمعادل‌ريالي‌بودجه ارزيكل هزينه به ريال1هزينه تايپ (هر صفحه)2هزينه تكثير (هر صفحه)3هزينه صحافي (هر جلد)4هزينه عكس و اسلايد (هر عدد)5هزينة طراحي، خطاطي، (كلي)نقاشي، كارتوگرافي(كلي)6هزينه خدمات كامپيوتري (كلي)7هزينه‌هاي ديگر پيش ‌بيني نشدهجمع
جمع كل هزينه‌ها
رديفنوع هزينهرياليارزيهزينه ‌كل‌به ريال1پرسنلي2مواد و وسايل3مسافرت4متفرقهجمع
15. تأييدات
الف :نام و نام خانوادگي استاد راهنما :
تاريخ
امضاءنام و نام خانوادگي استاد مشاور 1 :
تاريخ
امضاءنام و نام خانوادگي استاد مشاور 2 :
تاريخامضاء
ب. نظرية كميتة تخصصي گروه دربارة
.ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشتة تحصيلي دانشجو :
ارتباط دارد ( ارتباط فرعي دارد ( ارتباط ندارد (
2.جديد بودن موضوع :
بلي ( در ايران بلي ( خير (
3.اهداف بنيادي و كاربردي :
قابل دسترسي است ( قابل دسترسي نيست ( مطلوب نيست (
4.تعريف مسأله :
رسا است ( رسا نيست (
5. فرضيات :
درست تدوين شده است ( درست تدوين نشده و ناقص است (
6. روش تحقيق دانشجو :
مناسب است ( مناسب نيست (
7. محتوا و چارچوب طرح :
از انسجام برخوردار است ( از انسجام برخوردار نيست (

پ. تأييد نهايي
رديفنام و نام خانوادگيسمت و تخصصنوع رأيامضاء12345


دیدگاهتان را بنویسید