– ارائه‏ي چارچوب تحليلي مناسبي جهت طرح مسائل اجتماعي كردستان؛

– شناخت مهم‏ترين عوامل نابرابري اجتماعي در مهاباد و سليمانيه؛
– بررسي جايگاه اجتماعي كردها در عراق و ايران و شناخت گروه‏هاي سلطه و فرمانبر؛
– بررسي وضعيت زبان كردي در دو جامعه‏ي مورد نظر؛
– بررسي و مقايسه‏ي موقعيت زنان و مردان نسبت به شاخصهاي اشتغال، تحصيل و درآمد؛
– بررسي انواع سرمايه‏هاي فرهنگي ـ اقتصادي در مهاباد و سليمانيه؛
– بررسي وضعيت احزاب و گروه‏هاي سياسي در دو جامعه‏ي مورد نظر.
سئوالات تحقيق
اين تحقيق شامل دو نوع سئوال توصيفي و تبييني است. در بحث توصيف سئوالات ذيل مطرح‏اند:
– نخبگان سياسي،اجتماعي و اقتصادي در جامعه‏ي كردستان كدام‏اند؟
– مهمترين مشاغل حكومتي و اداري در كردستان در اشغال چه افرادي مي‏باشد؟
– جايگاه احزاب در مهاباد و سليمانيه چگونه است؟
– دسترسي مردم به تحصيلات چگونه است؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– زنان در دسترسي به منابع قدرت تا چه اندازه موفق ‏اند؟
– سرمايه‏هاي فرهنگي ـ اقتصادي مردم دو جامعه‏ي مورد نظر اختلاف معني‏داري با هم دارند يا خير؟
سئوالات تبييني بحث نابرابري اجتماعي به چرايي موضوع پرداخته و چرايي وجود نابرابري را جويا مي‏شوند. به علاوه شدت اين امر به چه عواملي وابسته است.
1 – حتي اعلام جمهوري کردستان از جانب قاضي محمد ،به مفهوم تشکيل دولت کردستان نبود ،تلاشهاي ايشان بيشتر در ارتباط با نظام فدرالي قابل تحليل است(مدني،1380: 328).
2 – مكريان به جنوب استان آذربايجان غربي گفته مي‏شود كه مركز آن مهاباد است.
3 – علي بردشاني،جمشيد و محمد آسماني شاعران دربار عبدالرحمن پاشا بودند،که در دربار اشعار حماسي سروده و گاها طرف مشورت پادشاه بوده اند(رسول،2004 :10).
4 – به جاي آن سوراني را نيز به كار مي‏برند، به زعم قادر توانا بهتر است كرمانجي جنوب را به كار برد (توانا، 2000: 7).
5 – دولت پيش مدرن با فقدان جدايي ميان دولت سياسي و دولت غيرسياسي مشخص مي‏شود. دولت سياسي عبارت از ساختمان يا سازمان سياسي است با عناصر گوناگونش (پادشاه، حكومت، مجلس‏ها، دستگاه اداري و . . .) كه همانا شكل دولت به شمار مي‏آيد. دولت غيرسياسي با جامعه‏ي مدني مطابقت دارد، با عناصر سازنده گوناگونش (افراد، خانواده‏ها، صنف‏ها و رسته‏ها، مرتبه‏هاو . . .) كه همانا ماده يا درون مايه‏ي دولت شمرده مي‏شود (باربيه، 1383: 200ـ 199).
—————
————————————————————
—————
————————————————————
بررسي مقايسه اي نابرابري اجتماعي در کردستان ايران و عراق با تاکيد بر شهرهاي مهاباد و سليمانيه
فصل اول : کليات تحقيق
2


دیدگاهتان را بنویسید