“پرسشنامه رضايت زناشويي(فرم کوتاه) ENRICH”
راهنما:
اين پرسشنامه شامل جملاتي درباره جنبه هاي مختلف زندگي شماست که ممکن است با آن موافق يا مخالف باشيد. هرجمله را به دقت بخوانيد و سپس ميزان موافقت يا مخالفت خود را با علامت (×) مشخص کنيد. توجه داشته باشيد جواب صحيح يا غلط وجود ندارد. سعي کنيد حتي الامکان از پاسخ به مورد “نه مخالف نه موافق” خودداري کنيد. فقط وقتي اين مورد را علامت بزنيد که در موافق يا مخالف بودن خود نسبت به يک جمله کاملا شک و ترديد داشته باشيد.
رديفجملاتکاملاً موافقمموافقمنه مخالف
نه موافقمخالفمکاملا مخالفم1من و همسرم يکديگر را کاملا درک مي کنيم.2همسرم خلق و خوي مرا کاملا درک مي کند و با آن سازگاري دارد.3هرگز حتي براي يک لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام.4از ويژگي هاي شخصيتي و عادات همسرم راضي نيستم.5از اين که در زندگي مشترک مان مسئوليت هاي خود را خوب ايفا مي کنيم، خوشحاليم.6رابطه ام با همسرم رضايت بخش نيست و احساس مي کنم او مرا درک نمي کند.7از نحوه تصميم گيري ها در مورد چگونگي حل و فصل اختلافات بسيار خشنود هستم.8از وضعيت اقتصادي خانواده و نيز شيوه تصميم گيري هاي مربوط به آن راضي نيستم.9از نحوه برنامه ريزي و گذران اوقات فراغت در کنار همسرم بسيار خشنود هستم.10از نحوه ابراز عشق و احساسات و نيز رابطه ي جنسي با همسرم بسيار خشنود هستم.11از نحوه ايفاي نقش و مسئوليت خود و همسرم به عنوان “والدين” راضي نيستم.12گاهي اوقات همسرم قابل اطمينان نيست و هميشه خط مشي خود را دنبال مي کند.13گاهي اوقات همسرم حرفهايي مي زند که باعث تحقيرم مي شود.14هنگام در ميان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر مي کنم که او مرا درک نمي کند.15ما در تصميمي گيري هاي مالي مشکل داريم.16اين که نمي توانيم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم مرا آزار مي دهد.17زماني که هسمرم در کنارم نباشد به من خوش نمي گذرد.18از اين که همسرم آميزش جنسي به صورت غير منصفانه قبول يا رد کند ناراحت مي شوم.19اختلاف نظر راجع به اين که تا چه اندازه بايد به فرزندان مان برسيم براي ما به صورت مشکلي در آمده است.20من احساس مي کنم والدين مان مشکلاتي را در زندگي زناشويي ما به وجود مي آورند.21من و همسرم در اين که چگونه به اعتقادات مذهبي مان عمل کنيم، اختلاف نظر داريم.22گاهي اوقات همسرم خيلي لجوج است.23گاهي اوقات مي ترسم نياز خود را از همسرم درخواست کنم.24گاهي اوقات درباره مسائل جزئي، جز و بحث هاي زيادي داريم.25از نحوه تصميم گيري راجع به ميزان پس اندازمان بسيار راضي هستم.26به نظر مي رسد من و همسرم به مهماني ها و فعاليت هاي اجتماعي يکساني علاقمند هستيم.27از ميزان ابراز عشق و محبت (پيش از آميزش) از سوي همسرم راضي هستم.28من و همسرم در چگونگي کنترل رفتار فرزندان مان توافق داريم.29ما به قدر کافي با اقوام و دوستان مان وقت صرف مي کنيم.30من معتقدم که در زندگي زناشويي مان دچار اختلال عقيدتي هستيم.31دير آمدن همسرم به منزل مرا آزار مي دهد.32اي کاش همسرم بيشتر مايل بود مرا شريک احساساتش کند.33براي اجتناب از درگيري با همسرم دست به هر کار مي زنم.34من و همسرم هر دو از مشکلات اساسي خود مطلعيم و در نتيجه آنها براي ما مشکل جدي بشمار نمي آيند.35تصور نمي کنم همسرم براي تفريح و گذراندن اوقات بيکاريش به همراه من فرصت کافي داشته باشد.36ما به دنبال يافتن راه هايي هستيم تا از آن طريق بتوانيم روابط جنسي مان را جالب تر و لذت بخش تر سازيم.37به نظر مي رسد که بچه ها علت اصلي مشکلات در روابط ما هستند.38از اين که وقتم را با بعضي از بستگان همسرم صرف کنيم، لذت نمي برم.39من و همسرم درباره بعضي از اعتقادات مذهبي همديگر توافق نداريم.40گاهي اوقات همسرم خيلي مستبد است.41گاهي اوقات باور کردن تمام حرف هاي همسرم برايم مشکل است.42گاهي اوقات فکر مي کنم کشمکش هاي بين من و هسمرم همچنان ادامه دارد و پايان نخواهد يافت.43از اين که همسرم علائق و سرگرمي هاي شخصي کافي ندارد، نگران هستم.44هنگام صحبت راجع به مسائل جنسي با همسرم کاملا احساس راحتي مي کنم.45از زماني که صاحب فرزند شده ايم به عنوان يک زوج براي با هم بودن به ندرت وقت کافي داريم.46همسرم وقت زيادي را با دوستان و اقوامش مي گذراند.47من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبي مان احساس محدوديت مي کنيم.
پرسشنامه عشق
دستورالعمل
در جاي خالي هريک از جملات مقياس ابتدا اسم همسر خود را در نظر بگيريد، بعد مشخص کنيد که تا چه اندازه با هريک از جملات موافق هستيد. براي اين کار از مقياس 9 درجه اي، که در آن 1=اصلاً ، 5= بطور متوسط و 9=بطور کامل ، استفاده کنيد. از بقيه اعداد بين 1 و 9 بر اساس سطح موافقت خود با جملات کمک بگيريد. عدد مورد موافقت خود را در مربع مربوط به سوال در پاسخنامه مربوطه بنويسيد.
1-به شدت در فکر راحتي . . . . . . . . . . . . . هستم.
2-با . . . . . . . . . . . . روابط بسيار گرمي دارم.
3-در مواقع دشوار، مي توانم روي . . . . . . . . . . . . حساب کنم.
4-. . . . . . . . . . . . . مي تواند در مواقع دشوار روي من حساب کند.
5-آماده ام هرچه دارم با . . . . . . . . . . قسمت کنم.
6-. . . . . . . . . . . . خيلي مرا از نظر عاطفي حمايت مي کند.
7-. . . . . . . . . . . . . را از نظر عاطفي خيلي حمايت مي کنم.
8-با . . . . . . . . . . . . خيلي خوب ارتباط برقرار مي کنم.
9-در زندگي خود، خيلي به . . . . . . . . . . . . . بدهکار هستم.
10-خيلي خودم را به . . . . . . . . . . . . . . نزديک احساس مي کنم.
11-با . . . . . . . . . . . . . روابط بسيار خوشايندي دارم.
12-به نظر خودم . . . . . . . . . . . . . را خيلي خوب درک مي کنم.
13-. . . . . . . . . . . . مرا خيلي خوب درک مي کند.
14-فکر مي کنم که مي توانم به . . . . . . . . . . افتخرا کنم.
15-برخي اسرار خودم را در اختيار . . . . . . . . . . . مي گذارم.
16-هيچ چيزي مرا به اندازه ديدن . . . . . . . . . . . بر نمي انگيزد.
17-تعجب مي کنم که در طول زور نيز خواب . . . . . . . . . . . را مي بينم.
18-رابطه من با . . . . . . . . . . . . . خيلي رمانتيک است.
19-شخصا، . . . . . . . . . . را خيلي جذاب مي دانم.
20-به نظر من . . . . . . . . . . . . يک فرد ايده آل است.
21-اصلا نمي توانم فکر کنم که فرد ديگري مثل . . . . . . . . . . . بتواند مرا اينقدر خوشحال کند.
22-ترجيح مي دهم با . . . . . . . . . . . باشم نه هر کس ديگري.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

23-هيچ چيز مهمتر از رابطه من با . . . . . . . . . . . . . نيست.
24-مخصوصاً دوست دارم که با . . . . . . . . . . . . رابطه فيزيکي داشته باشم.
25-در رابطه من با . . . . . . . . . . تقريبا سحر و جادو وجود دارد.
26-واقعاً . . . . . . . . . . . را مي پرستم.
27-نمي توانم بدون . . . . . . . . . . . زندگي کنم.
28-رابطه من با . . . . . . . . . . خيلي هوس انگيز است.
29-وقتي فيلم هاي عاشقانه نگاه مي کنم و وقتي رمان هاي عشقي مي خوانم، به ياد . . . . . . . . . . . مي افتم.
30-در مورد . . . . . . . . . . هميشه خيال پردازي مي کنم.
31-متقاعد شده ام که . . . . . . . . . را دوست دارم.
32-تلاش من اين است که رابطه ام را با . . . . . . . . . . . حفظ کنم.
33-به علت تعهدي که نسبت به . . . . . . . . . دارم، اجازه نمي دهم کسي بين ما دخالت کند.
34-معتقدم که رابطه من با . . . . . . . . . . هميشه ثابت خواهد بود.
35-هيچ چيزي نمي تواند در تعهد من نسبت به . . . . . . . . . . خلل وارد آورد.
36-عشق من نسبت به . . . . . . . . . تا آخر عمر باقي خواهد بود.
37-هميشه نسبت به . . . . . . . . . . . . احساس مسئوليت خواهم کرد.
38-تعهد من نسبت به . . . . . . . . . . . . بسيار سفت و سخت است.
39-نمي توانم تصور کنم که بين من و . . . . . . . فاصله بيفتد.

40-در مورد عشق خود نسبت به . . . . . . . . ترديد دارم.
41-رابطه خودم را با . . . . . . . . . . دائمي مي دانم.
42-رابطه خودم را با . . . . . . . . . . . يک تصميم گيري عاقلانه مي دانم.


دیدگاهتان را بنویسید