مواد قندي( گلوسيدي) 7/16 3/71
مواد سفيده اي( پروتئيدي) 8/0 3/2
مواد چربي( ليپيدي) 4/0 5/0
انواع ويتامين ها 80 واحد بين المللي 50 واحد بين المللي
ويتامين B1 05/0 ميلي گرم 015/0 ميلي گرم
ويتامين B2 03/0 ” 08/0 “
ويتامين B6 4 ” بسيار ناچيز
اسيد ماليك 650 ” “
سديم 2 ” 30 ميلي گرم
پتاسيم 25 ” 708 “
كلسيم 17 ” 78 “
منيزيم 7 ” 6 ”
آهن 6/0 ” 3/3 “
فسفر 21 ” 129 “
**********************************************************

2-4- گياهشناسي
اين گياه درختچه اي است كه داراي اندام ريشه ساقه و برگ وگل و ميوه مي باشد . ريشه چه از بذر و ساقچه از قلمه حاصل شده باشد طويل و منشعب بوده و طول آن بطور معمول در زمين هاي نرم و قابل نفوذ آب و هوا حدودا 8/1 تا 6/2 متر ميرسد نمو افقي ريشه بسيار زياد بوده بطوريكه ريشه با حجم بسيار زيادي از خاك د رتماس مي باشد تنه قسمتي از بوته مي باشد كه بين سطح خاك و شاخه ها قرار دارند و اگر براي تربيت فرم و هدايت آن از قيم استفاده نشود شكل تنه نامنظم و خزنده خواهد بود شاخه ها در انتهاي تنه كه ارتفاع آن در فرم هاي شاخه هاي فرعي رشد و نمو مي نمايند . گل انگور مانند گل ساير گياهان از قسمت هاي دمگل كاسبرگ گلبرگ و پرچم تشكيل يافته است گلبرگ ها در ابتدا از يكديگر جدا هستند ولي پس از چند هفته قبل از آنكه قسمت هاي ديگر گل تكميل شوند انتهاي آزاد گلبرگ به يكديگر نزديك شده و با هم جوش مي خورند بطوريكه پس از شكفتن گل انگور در موقع تلقيح گلبرگ ها بصورت سرپوشي از اندام هاي ديگر جدا شده و ساير قسمت گل يعني قسمت هاي توليد مثلي كه هويدا مي سازد پس از تشكيل گلبرگ ميله پرچم و پس از آن كيسه هاي حاوي دانه گرده تشكيل مي گردد و بالاخره پس از پيدايش پرچم ها تخمدان و تخمك و مادگي گل تشكيل مي شود گل هاي انگور بر حسب دارا بودن آلات تناسلي ماده و نر به دو صورت كامل و ناقص مشاهده مي شوند هر حبه انگور از گل بوجود مي آيد و خوشه از لحاظ ساختماني از دو قسمت باسك يا چوب خوشه و حبه انگور تشكيل شده است حبه از سه قسمت پوست هسته و گوشت تشكيل شده است پوست حبه انگور در حدود 7 تا 12 درصد وزن آن را تشكيل و نقش حفاظتي دارد تعداد هسته بستگي به ارقام مختلف انگور متفاوت است و گوشت انگور بطور كلي نزديك به 82 تا 86 درصد وزن كل خوشه را تشكيل مي دهد .
2-5- مهمترين گونهها
گونه هاي وحشي آمريكايي كه از لحاظ كميت و كيفيت داراي اهميت فوق العاده اي بوده و به علت حساس بودن مقدار زيادي از اين گونه ها به افت فيلوكسرا باعث بروز خسارات زيادي در تاكستان هاي اروپا شده و به همين دليل در سال هاي اخير از ورود آن به اروپا جلوگيري شده كه اين گونه ها عبارتند از :
1- ويتيس استيواليس كه اين گونه داراي حبه هاي كوچك و سياه رنگ و طعم آن شبيه به تمشك بوده و داراي مقدار فراواني مواد تانني است اين انگور در برابر خشكي و بيماري هاي قارچي بسيار مقاوم بوده اما در برابر آهك از خود حساسيت نشان مي دهد .
2- ويتيس لابروسكا كه اين گونه به علت طعم ويژه اي كه دارد به انگور روباهي معروف مي باشد خوشه هاي اين انگور داراي حبه هاي نسبتا درشت و سياه رنگ بوده و گوشت آن سفت و محكم است .

3- ويتيس ريپاريا كه اين گونه در نواحي مي سي سي پي پراكنده است اين انگور داراي رشد بسيار خوبي بوده و مخصوص نواحي خنك و مرطوب مي باشد ميوه آن بسيار زودرس است حبه اين انگور كوچك و حاوي شيره قرمز رنگ مي باشد
4- ويتيس روپستريس كه اين گونه در نواحي خشك و گرم و سنگلاخي پراكنده است ريشه هاي آن تا اعماق زمين فرو ميرود و مقاومت آن در برابر خشكي و آهك بسيار زياد است
5- ويتيس سينرا كه اين گونه در نواحي تگزاس پراكنده بوده و جزو انگورهاي ديررس زمستانه به شمار مي آيد برگ هاي آن بزرگ بوده حبه هاي آن ريز و سياه رنگ بوده و محصول آن زياد مي باشد و مقاوم به نماتد هاي خاك مي باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

6- ويتيس برلاندري كه اين گونه در نقاط گرم و خشك پراكنده بوده و مقاوم به خشكي و آهك مي باشد
گونه هاي وحشي آسيايي كه تعداد گونه هاي آن بسيار زياد است كه عبارتند از :
1- ويتيس آمورنسيس كه اين گونه در نواحي چين و كره شمالي پراكنده است بوته هاي آن داراي رشد رويشي بسياري است و جزو انگورهاي زود رس به شمار مي آيد و حبه هاي آن كوچك و سياه رنگ مي باشد و در برابر سرما از خود مقاومت نشان مي دهند
2- ويتيس تومبرگي كه اين گونه در نواحي ژاپن تا شمال غربي چين پراكنده بوده و حبه هاي آن كوچك و رشد آن متوسط مي باشد .
3- گونه هاي وحشي اروپايي كه حدود 5000 رقم بوده و از دورگيري ارقام مختلف بدست مي آيد ارقام اين گونه به زمستان هاي نسبتا سرد و تابستان هاي گرم و طولاني و خشك نياز دارند .
2-6- خصوصيات مورفولوژيکي
2-6-1- مشخصات رشد و نمو گياه :
جنين در داخل بذر رسيده داراي طرح اوليه ريشه بوده كه به وسيله يك محور بينابيني بنام هيپوكوتيل به سمت بالا دراز مي گردد در انتهاي اين محور دو برگ جنيني متمايز شده كه همان لپه ها مي باشند اين لپه ها به رنگ مايل به سفيد بطور متقابل قرار دارند 15روز پس از جوانه زدن بذر بدنبال علائم اوليه خارجي فعاليت مجدد جنيني آغاز گرديده ريشه چه تبديل به ريشه اصلي گرديده در بيخ اين ريشه اصلي يك يا دو ريشه فرعي جانبي بوجود مي آيد محور زير لپه در قسمت تحتاني كمي متورم شده و طول آن به چند سانتيمتر مي رسد لپه ها در اين موقع داراي پهنك سبز رنگ و دمبرگ مي باشد از هم ديگر باز مي شود در اين موقع شكل پهنك برگ هايي است كه به يك شاخه سبز بالغ تبديل مي شود بالاخره ساقه چه كاملا تغيير شكل مي يابد و در توده سلول هاي بيضي شكل فعاليت جداره بندي به وقوع مي پيوندد و مريستم سازمان مي يابد در اين مريستم قشر سطحي كه شامل تونيكاي سطحي و كورپوس عمقي با سلول هايي با تقسيم فقط آنتي كلين مي باشد كه از ناحيه پايين قطب يا سوب پولر يا مريستم پهلو كه از سلول هاي خيلي فعال تر تشكيل شده است كاملا قابل تشخيص مي باشد در اين ناحيه پاييني قطب و در يكي از دو فضاي موجود بين دو لپه است كه يك كانون جداره بندي شديد ظاهر شده كه برامدگي موضعي كه نشانه تشكيل اولين برگ مي باشد بوجود مي آيد شكل اين برگ كاملا از برگ لپه ها متفاوت خواهد بود بدنبال مرحله جنيني مرحله دومي بنام مرحله نو رسيدگي شروع مي شودكه اولين برگ حاصله در اين مرحله از لحاظ ابعاد و شكل تقريبا به برگ حاصل از گياه بالغ شباهت دارد كه از لحاظ دو گوشوارك بزرگ كه در دو طرف محل اتصال دمبرگ ظاهر مي شود موقتي بوده و بزودي مي افتد در مدتي كه اولين برگ جوان باز مي شود مريستم انتهايي فعاليت تقسيم سلولي خود را دنبال مي كند و با افزايش تدريجي ابعاد خود يكسري برگ ها مشابه برگ اولي توليد مي نمايد نكاتي كه مرحله نو رسيدگي را مشخص مي كند عبارتند از:
1- برگ هاي ساخته شده در اين مرحله برگ هاي كوچك رويشي هستند كه به برگ هاي گياه بالغ شباهت دارد


پاسخی بگذارید