در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جهش هايي که باعث غير فعال شدن P53 مي شود معمولا در ناحيه DBD41 پروتئين P53 رخ مي دهد . بسياري از اين جهش ها ، توانايي پروتئين براي اتصال به توالي DNA را از بين مي برند . به عنوان مثال جهش هايي در DBD جهش هاي مغلوب از دست دادن عملکرد42 هستند . مولکولهاي P53 با موتاسيون هايي در (OD) ، با نوع وحشي P53 دايمر مي شوند و از فعال شدن رونويسي آنها جلوگيري مي کند . بنابراين جهش هاي OD يک اثر منفي غالب بر عملکرد P53 دارد . به عنوان مثال يک جهش در P53 کدون 248 که آرژنين تغيير مي کند ، گاهي اوقات باعث اختلال در تعادل و ساخت پروتئين ناتوان از اتصال به DNA مي شود . نوع وحشي P53 يک پروتئين حساس و ناپايدار است ، شامل مناطق تاشو و بدون ساختار است که عملکردي به صورت همکاري دارند . ( بل و همکاران ،2002 )43 يک پلي مورفيسم شايع در انسان ، شامل جايگزيني آرژنين و پرولين در کدون 72 است .
– عملکرد p53 :
P53 داراي مکانيسم هايي با عملکرد ضد سرطان است ، و در آپپتوز ، پايداري ژنومي ، و مهار رگزايي نقش مهمي ايفا مي کند . نقش ضد سرطاني P53 ، از طريق مکانيسم هاي مختلفي انجام مي شود :
* مي تواند پروتئين هاي تعمير کننده DNA را زمانيکه DNA متحمل آسيب شده است را فعال کند.
* مي تواند رشد را بوسيله نگهداري چرخه سلولي در نقطه تنظيمي G1/S براي تشخيص آسيب DNA تنظيم کند .
* مي تواند آغاز کننده آپپتوز ، مرگ برنامه ريزي سلولي ، زمانيکه DNA دچار آسيب جبران ناپذير شده ، شود .


پاسخی بگذارید