ادبيات و پيشينه تحقيق
بخش اول: پنج اس
مقدمه:
“5-S” نظامي است كه در ژاپن بصورت نهادينه مورد استفاده قرار گرفته و نتايج بسيار خوبي را براي واحدهاي صنعتي و خدماتي به ارمغان آورده است. نتايجي كه معمولاً با استفاده از اين روش حاصل مي‌گردد را مي‌توان به اختصار به پيشگيري از حوادث، كاهش وقفه كاري و افزايش بهره‌وري در محيط كار عنوان نمود. 5-S سيستم و فني براي بهسازي و آراستگي در محيط کار مي باشد که به منظور برقراري و حفظ فضاي کيفي در يک سازمان به کار گرفته مي‌شود و وجه تسميه آن پنج کلمه ژاپني است که عبارتند از ساماندهي(تفکيک)، نظم و ترتيب، پاكسازي، سازماندهي، تداوم وتعليم. بطور كلي هدف نهايي 5-S پيشگيري از اتلاف است. عليرغم اينكه سيستم 5-S به ظاهر خيلي ساده و قابل فهم است و انجام آن اصول نيز خيلي ساده به نظر مي‌آيد ولي عموماً سازمانها و واحدها براي پياده كردن آن در عمل با مشكلات فراوان روبرو هستند. دليل اين امر را بايد در ظاهر ساده آن جستجو كرد. در واقع تحقق 5-S از آن رو دشوار است كه مديران و پرسنل اجرايي از اهداف و مأموريتهاي آن بصورت صحيح اطلاع كاملي ندارند. بنابراين اجراي نظام 5-S و تدارك بستر مناسب براي انجام آن تا زماني كه اصول آن به خوبي شناخته نشده كاري بسيار دشوار است. به همين خاطر به منظور آشنايي مديران با اين روش هر يك از اين اصول معرفي مي‌گردند.
آراستگي محيط كار(( 5-S
هر شركت براي حركت در جهت بهبود کيفيت، ناگزير بايد به اقداماتي اساسي دست زند که به 5-S معروفند. در سال 1980 براي اولين بار 5-S در کشور ژاپن معرفي شد و سپس به ديگر کشورها از جمله سنگاپور، مالزي، تايلند، برزيل و روسيه، مجارستان و … منتقل گرديد. علت معروف شدن سيستم 5-S در ژاپن به اين علت است که چنانچه هر يک از اين معيارها با همان تلفظ ژاپني اما به حروف لاتين نوشته شود کلماتي مي‌شود که با S شروع مي‌شوند. در معيارهاي صنعت غرب رعايت چنين اصولي را که تنها در برخي رشته‌هاي توليدي ضرورت پيدا مي‌کند، خانه داري صنعتي مي‌گويند.
نام 5-S از اولين حروف واژه‌هاي ژاپني ساماندهي، نظم و ترتيب، پاکيزه‌سازي، استانداردسازي و انضباط گرفته شده است. به کارگيري اين 5-S در تمامي سطح شرکت مي‌تواند نتايج بسيار چشمگيري به همراه داشته باشد که از آن جمله مي‌توان به کاهش ميزان وقفه کار، تقويت کنترل عملي فرايندها و ايجاد جوّي سالم‌تر در محيط کار و پيشگيري از حوادث اشاره نمود.
جدول زير معادل پنج واژه مذكور را به ترتيب از چپ به راست به سه زبان ژاپني، انگليسي و فارسي نمايش مي‌دهد:
ساماندهيSorting OutSeiriپاكيزه سازيSpic and SpanSeisoنظم و ترتيبSystematic ArrangementSeitonاستانداردسازيStandardizingSekitsuخودنظمي و تعليمSelf – disciplineShitsuke
مدل بالا چگونگي و نحوه ارتباط بين اصول 5-S را نشان مي‌دهد. وجود و بكارگيري هر يك از اس‌ها در سازمان‌ها مهم بوده، به شكلي كه هر اس بگونه‌اي مقدم‌ بر اس‌هاي بعدي خواهد بود بعبارت ديگر هر اصلي موارد قبل از خود را شامل مي‌شود. بايد توجه داشت كه هر يك از مراحل 5-S بايد همراه با خود‌نظمي و تعليم باشد. 5-S نه تنها به انتظارات و نيازهاي مشتريان توجه دارد بلكه به منزله‌ استقرار فرآيند كيفيت مؤثر، پيش نياز توليد محصولات و خدمات مرغوب است. 5-S مبنايي براي اجراي فعاليت‌هاي هسته‌هاي كنترل كيفيت است. بعبارتي ديگر ملاكي كه بيانگر انتظار اصلي مشتري مي‌باشد. 5-S چهارچوب خوبي را براي بهبود كيفيت ايجاد مي‌كند. اين فعاليت به ريشه‌ي مسايلي از قبيل سازماندهي كار، تميزي، پاكسازي، استانداردسازي و تداوم و تعليم مي‌پردازد. اكنون به تشريح هر يك از آنها مي‌پردازيم:
1. ساماندهي يا تفكيك:
از ديدگاه 5-S، ساماندهي به معناي تشخيص ضروري از غير ضروري، اتخاذ تصميمات قاطع و اعمال مديريت اولويت‌ها براي رهايي از غير ضروريهاست. بعبارت ديگر در اين مرحله بدنبال تفكيك و غربال كردن ضروريات از غير ضروريات مي‌باشيم. در اين جا تاکيد اصلي بر مديريت اولويتها و حذف غير ضروريها از طريق شناسايي است.
تشخيص وسايل ضروري از غير ضروري و دور ريختن وسايل غير ضروري کاري دشوار است. بهترين توجيهي كه مي‌توانيم بياوريم اين است كه ممکن است در آينده از آنها بخواهيم استفاده کنيم؛ بايد قاطعانه تصميم گرفت، اگر وسايل مورد نظر قابل تعمير است تعميرشان كنيم در غير اينصورت بايد آنها را دور بريزيم.
براي شروع ساماندهي و تفكيك كردن بهتر است كه هميشه از بخشي شروع شود که به شما دورتر است. دليل اين امر اين است كه: وسايلي که از شما دورترند احتمالاً قديمي‌تر بوده وتصميم‌گيري براي آنها آسان‌تر خواهد بود. از آنجايي كه شما بدنبال جاي بيشتر براي وسايل ضروري مي‌باشيد لازم است كه وسايل غير ضروري زودتر جابجا شوند. از طرفي شما فوراً نتايج کار خود را خواهيد ديد و احساس رضايت خواهيد کرد و اين انگيزه بيشتري براي ادامه کار به شما خواهد داد.
2. نظم و ترتيب:
نظم و ترتيب به معني قرار دادن اشياء در مكانهاي مناسب و مرتب به نحوي كه بتوان از آنها به بهترين وجه استفاده كرد. نکته اصلي در اينجا، استفاده از مديريت کارکردي و حذف جستجو است. نظم و ترتيب راهي است براي يافتن و بكار بردن اشياي مورد نياز، بدون انجام جستجوهاي بيهوده. هنگامي كه هر چيز با توجه به كاركرد و در نظر گرفتن كيفيت و ايمني كار در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل كار همواره منظم و مرتب خواهد بود. بدين منظور بايد همه وسايل، اقلام و فرمهاي مورد نياز را كه قبلاً در بخش ساماندهي شناسايي نموده و كاركرد هر يك از آنها را نيز مشخص نموده‌ايم را در جاي مناسب قرار دهيم به نحوي كه با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند. به عبارت ديگر قرار دادن اشيا در بهترين مكان به بهترين طريق ممكن و امكان دسترسي به آن با حداكثر سرعت. نمونه هايي از اجراي اين اس را مي توان بصورت زير فهرست نمود:
* اشيائي را كه غالباً استفاده مي‌كنيم، در محل كار قراردهيم (تجهيز ميزهاي افراد به ملزومات اداري)؛
* اشيايي را كه به ندرت استفاده مي‌كنيم در جايي دور از دسترس قرار دهيم (استفاده از سيستم بايگاني مناسب به طوري كه سوابق كاري سالهاي گذشته در جاهاي دورتري قرار گيرد، استفاده از كتابخانه يا قفسه‌هاي مخصوص جهت قرار گرفتن كتابها و جزوات و دستورالعملها)؛
* برچسب‌گذاري و شناسايي كليه زونكنها، فايلها، قفسه‌ها (برچسب گذاري فايلها به نحوي كه نشان دهنده محتويات آن باشد)؛
* استقرار هر چيز در جاي مشخص و مخصوص به خود (استفاده از فايلها و قرار دادن ملزومات اداري در جاي خود، استقرار و طبقه بندي فرمها در قفسه‌هاي مخصوص، استفاده از كازيه جهت طبقه‌بندي نامه‌ها و يا كارهاي در دست اجرا)؛
* آوردن و بازگرداندن هر چيز در حداقل زمان (بازگرداندن زونكن سوابق به محل بايگاني، مرتب كردن اقلام و وسائلي كه روزانه با آن سر و كار داريم، قرار دادن صندلي پشت ميز كار در هنگام ترك محل كار)؛
* علامت‌گذاري محدوده‌ها و محل استقرار اشياء و شناسايي افراد (تابلو‌هاي مشخص كننده نام افراد و يا استفاده از تگهاي شناسايي، مشخص شدن محل استقرار خودروهاي شركت، طراحي جانمايي ميز كاري افراد)؛
* نظم و ترتيب در تابلوي اعلانات ( نصب پلاكاردهاي تبليغاتي شركت در جاهاي مناسب)؛
* طراحي اعلانات به نحوي كه خواندن آنها آسان باشد (استقرار مناسب مانند در معرض ديد بودن، طراحي زيبا و خوانا بودن)
3. پاكيزه‌سازي:
در ديدگاه-S 5 پاكيزه‌سازي عبارت است از دور ريختن زوائد و پاكيزه كردن اشياء از آلودگيها و مواد خارجي. به عبارت ديگر پاكيزه‌سازي نوعي بازرسي است. بازبيني و پاكيزگي محيط كار براي حذف آلودگي مورد تأكيد در اين بخش از نظام 5-S قرار دارد. برخي از لوازم، تجهيزات و مكانها لزوماً بايد بسيار پاكيزه و عاري از هر نوع آلودگي نگهداري شوند. بنابراين لازم است كه آنها را دقيقاً شناسايي نموده و بر اين باور بود كه پاكيزه‌سازي تنها تميز كردن محل كار و لوازم موجود در آن نيست بلكه پاكيزه‌سازي امكان انجام بازرسي و بازبيني را نيز بايستي فراهم آورد. به عبارت ديگر پيشگيري از كثيفي و پاكيزه نگه داشتن مداوم محيط، اموال و افراد و حذف و يا كنترل آلودگي و يادآوري اين نكته كه محل كار خود را همانند خانه خود بدانيم. نمونه‌هايي از اجراي اين اس را مي‌توان بصورت ذيل فهرست نمود:
* تعريف مسئوليتهاي تمامي افراد براي پاكيزگي محل كار (حفظ نظافت و پاكيزگي محيط كار هر يك از پرسنل، پاكيزگي و نظافت البسه پرسنل)؛
* انجام بازبيني و پاكيزه سازي مستمر توسط مجري ارائه خدمات؛
* شناسايي و رفع خرابيهايي كه در اثر نشتي‌ها فرسايش‌ها، تَرَك‌ها و غيره بوجود آمده است؛
* شناسايي منابع آلودگي و سعي در حذف و يا كنترل آن؛
* تميز كردن محل كار (شستشوي مرتب با مواد ضدعفوني كننده، نظافت در انبار، جمع‌آوري لوازم مستعمل، تميز كردن هر چيز بلافاصله بعداز كثيف شدن)؛
* حذف آلودگيهاي گرد و غبار (استفاده از تهويه مطلوب در انبار و سالن‌ها، استفاده از فيلترهاي صافي هوا، استفاده از كاورها، قرار دادن اقلام و اشياء در محفظه هاي دربسته)؛
* پاكيزه كردن محلهايي كه از چشم افراد به دور است (زير ميزها، گوشه‌هاي اتاق، زير ملزومات اداري و تجهيزات فني، پشت پرده پنجره‌ها، فايلها، كشوها و…).
4. استاندارد سازي:
استانداردسازي، از ديدگاه 5-S، عبارت از کنترل و اصلاح دائمي ساماندهي، نظم و ترتيب و پاکيزگي است و به اين ترتيب، هم شامل پاکيزگي و نظافت شخصي و هم در برگيرنده پاکيزگي محيط کار است. تاكيد اصلي در استانداردسازي متوجه مديريت است كه با استفاده از چك ليستهاي مناسب و استاندارد كردن مقررات با استفاده از نوآوري و خلاقيت، محيط كار را به نحوي استاندارد و كنترل نمايد كه همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گيرند. نمونه‌هايي از اجراي اين اس را مي‌توان بصورت زير فهرست نمود:
* بازبيني دوره‌اي (تشكيل كميته بازرسي، بازرسي و بازديد از مجموعه تحت پوشش، برگزاري مميزي داخل)؛
* استفاده از علائم و نشانه‌ها (علائم نشان‌دهنده جهت و راهنما)؛
* علامت‌گذاري محدوده‌هاي خطر و يا مراقبت خاص (در انبار مواد شيميايي، تجهيزات با فشار كاركرد بالا)؛
* علايم مربوط به تجهيزات خاموش كننده (علائم مربوط به زنگ خطر و وسايل ايمني و راهنماي سيستم اطفاي حريق، تابلوهاي سيگار كشيدن ممنوع)؛
* تمهيدات پيشگيري از خطا و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، تدوين دستورالعملهاي كاري براي استفاده از تجهيزات ويژه)؛
* برچسبهاي نشان‌دهنده ميزان دقت ابزار (نصب ميزان دقت تجهيزات و تاريخ اعتبار و كنترل براي آنها)؛
* تدوين دستورالعمل اجراي سيستم‌ها؛
* تشكيل جلسات كميته راهبري، بررسي نتايج بازرسي‌هاي دوره‌اي و اخذ تصميمات لازم براي پيشبرد اهداف 5-S؛
* فعاليتهاي لازم توام با مسابقاتي براي ساماندهي، مرتب كردن و تميز كردن هر چه بهتر (در نظر گرفتن يك معيار در ارزيابي نمايندگيها و تعيين واحد نمونه در شركت و اختصاص يكي از پارامترهاي ارزيابي ماهيانه پرسنل به امر پاكيزگي محل كار).
1. تدوام و تعليم:
تداوم و تعليم به معني ايجاد (يا برخورداري از) توانايي لازم براي انجام امور به شيوه مطلوب و مورد نظر است. نکته اصلي در اينجا، شکل‌دهي و ايجاد عادات صحيح به جاي عادات نادرست است. اين كار را بايد از طريق آموزش شيوه‌هاي درست انجام كار به افراد و تمرين دادن آنان در اين زمينه آغاز نمود. همچنين اين تمرينها از طريق وضع مقررات و پيروي جدي از آنها تحقق مي‌پذيرد. به عبارت ديگر اين مرحله فرآيند تكرار و تمرين انجام يك كار است. مثلاً كاملاً ضروري است كه رعايت هر يك از اس‌هاي قبلي كه به آنها اشاره شد براي افراد به صورت يك عادت درست درآيد. نمونه‌هايي از اجراي اين اس را مي‌توان بصورت ذيل فهرست نمود:
* تمرين نظم و ترتيب (آموزش، نظارت مستمر، ارزيابي و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط)؛
* تمرين وقت شناسي (آموزش استفاده بهينه از زمان، بخصوص در بخش تعميرات در سالن‌ها و برقراري جلسات)؛
* توجه به زيباييها و رعايت ظواهر (استفاده از لباسهاي كار مناسب در اداره و يا سازمان)؛
* نگرش مديريت به فضاهاي عمومي (ايجاد فضاهاي سبز و يا امكانات رفاهي در محل كار)؛
* استفاده از تابلوهاي اعلانات و يا تابلو هاي عمومي براي درج پيامهاي آموزشي 5-S.
شايد اينطور استنباط شود که اجراي 5-S کاري پر هزينه و پر دردسر است. اما پس از استقرار اين نظام متوجه مي‌شويم که با دور کردن غير ضروريها، هم از شرايط ايجاد شده بهره‌مند مي‌شويم هم از فروش ضايعات درآمد بهتري کسب مي‌کنيم و هم هزينه‌هاي نگهداري کاهش مي يابد. بعنوان مثال اجراي 5-S در يك كارخانه مي‌تواند باعث شود كه: محصولات ما در خط توليد مرتب‌تر چيده شده و صدمه نبينند؛ با استفاده از وسايل چرخدار به جاي پالتهاي چوبي ثابت و استفاده از وسايل آويز چرخدار، هم آسيبهاي کمتري به مواد نيم ساخته وارد ميشود و هم مسيرهاي رفت و آمد خلوت و بدون مانع شده، چون همه چيز با رعايت خط‌کشي‌هاي معابر سر جاي خودش قرار ميگيرد؛ اطراف ميزهاي کار خلوت و تميز و سرعت انجام کارها بيشتر مي‌شود. فقط از جمع‌آوري اصولي و فروش ضايعات علاوه بر ايجاد محيط شاداب و بهداشتي، درآمد منطقي و مطلوبي هم بدست مي‌آوريم. ضمن اينکه 5-S از ديگر عوامل موثر در جلوگيري از کاهش طول عمر لوازم و ماشين‌آلات است. احساس غرور و شخصيت و احترام کارکنان از کار کردن در يک محيط دلپذير و مطلوب يکي ديگر از آثار اجرايS-5 است.
اولين کمکي که اجراي 5-S به ما مي‌کند دور کردن اينگونه مواد است که به سرعت محيط قابل تحمل، خلوت و آراسته‌اي را به ما هديه مي‌دهد. بعد از اجراي اين نظام در مي‌يابيم، پس از خانه تکاني اوليه، خانه تکاني هميشگي در سازمان به وجود مي‌آيد. قبل از اجراي 5-S ناچاريم موقع بازديدهاي مهم، کارخانه را در هر نوبت با زحمت زيادي مرتب کنيم اما باز به زودي به حال اولش بر مي‌گردد. اما با اجراي 5-S و خانه تکاني اساسي و فرهنگ‌سازي تقريباً همه واحدهاي ما بدون اطلاع قبلي آماده بازديد خواهند بود. علاوه براين مواردي که ذکر شد نتايج ديگري هم در پي دارد:
* محيط کار پاکيزه مي‌شود و سازماندهي مناسب تري انجام مي شود؛
* نتايج براي همه – چه از درون و چه از بيرون- قابل مشاهده است؛
* نتايج قابل مشاهده باعث توليد ايده‌هاي نوين بيشتري مي‌شود؛
* افراد طبيعتاً منضبط مي شوند؛
* افراد به خاطر محيط كار مرتب و منظمشان، احساس غرور مي‌کنند؛
* به خاطر وجهه خوب شرکت ، فرصتهاي تجاري بيشتري به وجود مي‌آيد؛
* روشن شدن و شاد شدن محيط کار به خاطر رنگ آميزي و تغيير رنگهاي تيره و دل مرده به رنگهاي شاد؛
* خط کشي مرتب محيط کار و تفکيک و خيابان بندي و مرزبندي خيابانها، ايستگاههاي کاري،محل استقرار پالتها و محدوده هاي سرپرستي؛
* رواني رفت و آمد ليفت‌تراکهاي ماشيني و دستي در محيط کار و کاهش خطر برخورد آنها با موانع؛
* دسترسي آسان و کوتاه و سريع به همه چيز؛
* پاکيزگي محيط کار توسط کارکنان به ويژه اشاعه فرهنگ کثيف نکردن به جاي تميز کردن؛
* رعايت نظم توسط همکاران؛
* کاهش خطا و ضايعات توليد؛
* کاهش ضايعات ناشي از نابساماني و در هم ريختگي؛
* کاهش حوادث انساني ناشي از زمين خوردگي و سقوط در چاله ها-کانالها و گودالهاي بي در پوش؛
هزينه‌هاي اجراي 5-S
بهتر است به هزينه هاي آراستگي به عنوان يک سرمايه‌گذاري نگاه کرد. زمان و هزينه در جايي که بخواهيم يک کار بنيادي و ريشه‌اي انجام دهيم و يک ديدگاه و فرهنگ نو را در يک سازمان ايجاد و ترويج و توسعه دهيم معني ندارد.

اين يک سرمايه‌گذاري بلند مدت است که بايد اثرات آنرا در آينده ارزيابي کنيم. اول بايد خانه تکاني بدون هزينه را به انجام برسانيم و به تدريج که پيش رفتيم برخي هزينه‌ها هم نياز خواهد بود. قطعاً اجراي نظام آراستگي مستلزم صرف زمان و هزينه‌هاي مادي است و در ابتداي راه چه بسا هم مديريت و هم کارکنان اعتقادي به صرف اين هزينه‌ها نداشته باشند و آنرا کمي هم لوکس بدانند. اما به زودي متوجه ميشوند که ارزش نتيجه بدست آمده بسيار والاتر از هزينه‌ها براي رسيدن به اهداف بلند مدت سازمان است. خيلي از افراد در سازمانها، آراستگي را با نو کردن اشتباه مي‌گيرند و براي همين ممکن است آراستگي براي آنها هزينه‌دار جلوه کند. ما ميتوانيم با کت و شلواري که 10 سال است آنرا ميپوشيم اما همواره پاکيزه است و اتو دارد و بي وصله است آراسته باشيم اما با کت و شلواري که يک ماه پيش آنرا خريده‌ايم و شلوارش اتو ندارد و زانوي آن کاسه انداخته و روي لباس پر از لکه و چين وچروک است نا آراسته جلوه کنيم. ما تا بتوانيم مي‌خواهيم با همين امکانات موجود در کارخانه يا هر سازمان ديگري آراسته شويم. آنچه مي‌تواند استقرار نظام 5-S را تضمين کند عبارتند از:
* اعمال حساسيت مديران نسبت به اصول نظم و انضباط و پاکيزگي؛
* داشتن اعتماد به نفس فرهنگي و ايجاد چنين فرهنگي كه وجود و اجراي 5-S در سازمان جزء ضروريات مي‌باشد؛
* اعتقاد مديريت؛
* تهيه امکانات اوليه مورد نياز؛
* بوروکراسي ستادي و پشتيباني واحدهاي عملياتي و توليدي؛
* عدم شتابزدگي سازماني به ويژه حتي در امور فرهنگي که طبيعتي ميان مدت و يا بلند مدت دارند؛
* شروع توأم با مطالعه و بدون شتاب؛
* غلبه بر عادات و رفتار سنتي خانوادگي و اجتماعي کارکنان با اعمال مقررات داخلي سازمان و تمايل به ميز نشيني در سرپرستان، کارشناسان و مديران و ميداني نبودن و کارگاهي نبودن آنان؛
* غلبه براين ديدگاه و تفکر مديريتي که تا وقتي جامعه اصلاح نشود ما نمي‌توانيم فرهنگ کارکنان خود را در محيط کار تغيير دهيم؛
* تدارک لباس-کفش کار- لوازم ايمني و مواد بهداشتي و عدم آغاز صرفه جويي‌ها از اينگونه امور واجب؛
* حمايت از مسئولين قسمتهاي بهداشت و ايمني در سازمانها.
حوزه هاي كليدي براي پياده سازي 5-S در محيط‌هاي اداري
1- جنبه‌هاي فيزيكي و رواني
* ارتباطات؛
* حمل ونقل ها (اسناد و مدارك، تجهيزات و لوازم التحرير)؛
* حركت و جابجائي افراد؛
* تاثير مثبت بر روي مراجعين و كاركنان.
2- جنبه‌هاي سازماني
* كارآيي واحدهاي سازماني بر اساس ورودي / خروجي؛
* بازسازي سازماني از طريق حذف يا ادغام بخشهاي سازماني؛
* احياي واحدهاي سازماني خصوصاً براي فعاليتهاي بين بخشي.
3- جنبه‌هاي پردازش اطلاعات
* ارتقاء كيفيت، زمان پاسخگوئي، كارائي هزينه‌ها؛
* نظام كارآي پرسش و پاسخ؛
* ارتقاء مهارتهاي كاري و بهره وري.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هدف از اجراي اصل 5s
• مشاركت كامل در ايجاد عادات صحيح و پيروي از مقررات
• عادت به برقراري ارتباط به نحو صحيح و كنترل نتايج آن
• عادت به انجام كارها به نحو سامان يافته
5s در محيط كار يا محيط اداري
• ترتيبي دهيد كه همه در انجام امور مشاركت نمايند. شاركت دادن كليه افراد در ايجاد عادات صحيح و پيروي از مقررات
• ترتيبي دهيد كه هركس نسبت به آنچه انجام مي‌دهد احساس مسئوليت نمايد. افراد هر روز مسئوليت‌هاي خود را برشمارند.
• نحوه انجام صحيح كارها را به افراد آموزش دهيد.
نمودار سازمانS5
وظايف بخشهاي مختلف :
1_ مديريت عاليترين مقام شركت ميباشد كه لازم است با هدف هرچه بهتر انجام شدن توصيههاي 5 اس، بالاترين مقام مسئول در نظارت و سياست گذاري عملكردها باشد.
2_ مدير اجرايي 5 اس و بازرس مستقيماً تحت نظر مديريت خواهند بود و لازم است در طول انجام پروژه و پياده سازي نظام 5 اس هرهفته و پس از استقرار، بصورت ماهانه گزارش خود را به شخص مديرعامل ارسال دارند.
3_ مدير اجرايي پس از مطالعه نظام نامه و دستورالعمل با آگاهي و بينش لازم و كافي، مسئولين زيرمجموعه خود را انتخاب و تا حصول نتيجه مطلوب، بطور مستمر بر عملكرد آنها نظارت خواهد نمود.
4_ رابط 5اس فردي است كه در محل تعيين شده، مسئول پياده سازي اهداف 5s و تقسيم وظايف به زيردستان مي باشد كه مستقيماً زير نظر مدير اجرايي به فعاليت خواهد پرداخت.
5_‌نظارت بر روند اجرا و پس از آن، حفظ دستاوردها بر عهده شخصي است كه از سوي مدير اجرايي انتخاب مي گردد. همچنين چك فهرستهاي تنظيم شده بر اساس هر قسمت نيز بصورت هر دو هفته يكبار توسط شخص ناظر تكميل شده و به رؤيت مدير اجرايي خواهد رسيد.
6_ از آنجا كه پيشرفت و تحقق طرح در گرو همكاري كليه کارکنان بوده و اين امر در سايه آموزش ثمربخش محقق خواهد شد، لازم است فردي كه داراي اطلاعات كافي و توانايي تعليم باشد، از سوي مدير اجرايي انتخاب شده تا در جهت آموزش كليه کارکنان اقدام نمايد.
7_ شخصي به عنوان مسئول تبليغات توسط مديراجرايي انتخاب خواهد شد تا در جهت اطلاع رساني و تشويق و ترغيب کارکنان به انجام دستورات 5s اقدام نمايد. اين فعاليت مي تواند بصورت تهيه پوسترهاي آموزشي و هشداردهنده و همچنين برگزاري مسابقه و يا انتخاب بهترين ياوران 5 اس جهت تشويق، صورت پذيرد.
8_ بازرس5s ، فراتر از تيم اجرايي و فقط تحت نظر مديريت شركت به ارزيابي روند پرو‍ژه پرداخته و مسئوليت مميزي داخلي را برعهده دارد. تاييد حصول نتيجه مطلوب و دستيابي به استانداردهاي 5s، توسط بازرس انجام مي شود.
بخش دوم: اثربخشي
تعريف اثربخشي


دیدگاهتان را بنویسید