همچنين در مطالعات تجربي محققان در مورد تاثير فرهنگ بر رقابت طلبي، يافته هاي زير به دست آمده است:
? بچه هاي آمريكايي از بچه هاي ساير كشورها، رقابتي تر هستند (جانسون ،‌1974)

? آمريكايي‌هاي ‌انگلوساكسون ‌از آمريكايي‌هاي مكزيكي (آفريقايي نژاد) ، رقابتي‌ترهستند اولر،‌1976ومك‌كلينتوك17، 1974)
? بچه هاي شهرنشين آمريكايي از روستائيان، رقابتي تر هستند (توماس18 ،‌1974)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

? بچه هاي خانواده هاي با شرايط اقتصادي بالا از بچه هاي خانواده هاي با شرايط اقتصادي پايين تر، رقابتي هستند (ليدر و‌ مككي19،1955 و توماس، 1975) ]1[.


پاسخی بگذارید