کرکي
خصوصيات:
زيستگاه اصلي بز نژاد آنقره شمال شرقي فلات ايران و آسياي صغير است، و موي معروف موهر از اين نژاد بدست مي آيد. اين نژاد جثه نسبتا” کوچکي دارد ، رنگ آن سفيد و نر و ماده‌ي آن داراي شاخ هستند. از هر بز آنقره بطور متوسط 5/1 تا 2 کيلوگرم و از بزهاي بالغ و درشت اندام حتي تا 5/5 کيلوگرم موهر در سال بدست مي آيد، اما ميزان شيردهي آن کم است.
1-4-4 بز کشمير:
نژاد:
کرکي
خصوصيات:
بز نژاد کشمير متعلق به دره کشمير است و در تبت و مغولستان تا کوه‌هاي اورال نيز وجود دارد، و از اين مناطق به ساير نقاط جهان برده شده است. از آنقوره بزرگتر است و بدني کشيده دارد. بدن اين نژاد از کرک بسيار نرم و ظريف به رنگ‌هاي سفيد، زرد، قهوه‌اي تيره، سياه و قهوه‌اي روشن پوشيده شده است. کرک بز کشمير بسيار لطيف و گران‌بها است و از آن پارچه‌هاي بسيار لطيفي بافته مي‌شود. بزهاي اين نژاد پرگوشت هستند، اما شير آنها مانند نژاد آنقوره كم است. کرک سفيد رنگ آن از رنگ‌هاي ديگر گرانتر است.
1-4-5 بز تالي (جزيره اي):
نژاد:
شيري
رنگ:
قهوه اي روشن تا قهوه اي تيره (سوخته) با خط نواري تيره در امتداد پشت.
پراکنش:
استان هرمزگان و بخصوص در شهرستانهاي ميناب، بندرعباس، بندر خمير، بندر لنگه و جزاير قشم.
7/47 درصد از جمعيت کل بز استان هرمزگان را بز تالي تشکيل ميدهد که در حدود 400 هزار رأس از آنها فقط در چند شهر و جزيره فوق الذکر متمرکز شده*اند .
خصوصيات ظاهري:
داراي گوش هاي کوچک، دست و پاي ظريف، موهاي پوششي بسيار کوتاه و براق و غالبأ فاقد شاخ.
توليدات:
متوسط طول دوره شيردهي حدود 120 روز.
مقدار شير يک دوره در حدود 100 ليتر.
متوسط وزن تولد 2 کيلوگرم.
متوسط وزن شيرگيري 10 کيلوگرم.
وزن بلوغ حدود 30 کيلوگرم.
درصد دو قلوزايي حدود 30 درصد.
وزن:
ميانگين وزن بز نر، 31 کيلوگرم و بز ماده 27 کيلوگرم.
1-4-6 بز عدني (بز خليج فارس):
نژاد:
شيري
رنگ:
غالبا آهويي و بندرت به رنگ هاي حنايي، ابلق سفيد و قهوه اي، سفيد، ابلق سياه و سفيد، سياه .
وزن:
ميانگين وزن بز نر 36 کيلوگرم و بز ماده 25 کيلوگرم
پراکندگي:
بومي بوشهر
توليد شير:
از 120 تا 180 ليتر در سال متغير بوده و ميانگين توليد شير روزانه هر بز عدني 5/1 ليتر و رکورد آن 5/3 ليتر است.
ساير مشخصات:
قدرت سازگاري بالا به شرايط نامساعد محيطي، بازده مصرف خوراک، نياز کم به جايگاه و تجهيزات، زايش هر 8 ماه يکبار، بدون ميزان دوقلو زايي و بازار فروش مناسب در کشورهاي حاشيه خليج فارس.
1-4-7 بز نَجدي:
نژاد:
شيري
رنگ:
زرد آهويي يکدست، قهوه اي تيره تا روشن و بندرت سفيد. وجود نوار موهاي تيره رنگ در طول خط پشتي از اختصاصات اين حيوان است.

پراکنش:
خوزستان
جمعيت:
در استان خوزستان بيش از 1.700.000 راس بز وجود دارد اما آمار دقيقي از بزهاي نجدي در دست نيست و بشدت با ساير نژادها آميخته شده است .
ميانگين وزن:
ميانگين وزن، بز نر 34 کيلوگرم و بز ماده 27 کيلوگرم.
ساير خصوصيات:
اين بز داراي دست و پاي باريک و بلند، پوست نرم و براق، با پوشش موي کوتاه، نرم و لطيف مي باشد .گوشها پهن و افتاده، نيمرخ سر صاف وباريک، داراي خط سياه پشتي از پس سر تا نوک دم و داراي دو منگوله در زير گردن مي باشد .در جنس نر و ماده حيوانات شاخدار و بي شاخوجود دارند .اما نسبت بزهاي شاخ دار گله ها بيشتر از بي شاخ ها است.
توليدات:
متوسط طول دوره شيردهي حدود 200 روز است. مقدار شير يک دوره در حدود 180 ليتر است. متوسط وزن تولد 3 کيلوگرم است. متوسط وزنشيرگيري 12 کيلوگرم است. وزن بلوغ حدود 34 کيلوگرم است. درصد چربي شير حدود 4 درصد است. درصد دوقلوزايي حدود 46 درصد است.
1-4-8 بز خلخالي:
نژاد:
شيري
رنگ:
سياه و در مواردي روشن
پراکنش:
منطقه پراکندگي اين توده بيشتر در دشت مغان و اطراف شهرستان خلخال و بخشهايي از استان آذربايجان شرقي است.
جمعيت:
حدود 10.000 راس.
ساير خصوصيات:
پوشش مويي بدن اين بزها بلند و ضخيم و گوشها پهن وکوتاه است.
توليدات:
مقدار شير يک دوره در حدود 130 ليتر است. وزن بلوغ حدود 40 کيلوگرم است.
1-4-9 بز بومي سيستان و بلوچستان:
نژاد:
شيري
رنگ:
سياه، قهوه اي و سفيد. رنگهاي ديگر کمتر ديده مي شوند.
پراکنش:
در کليه مناطق استان سيستان و بلوچستان
جمعيت:
بز و بزغاله استان بالغ بر 1.656.000 رأس مي باشد.
ساير خصوصيات:
اين بز داراي جثه بزرگي است و به سبب استعداد ژنتيکي و نيز وجود شرايط مناسب محيطي توان بالايي در توليد شير دارد. بزهاي ماده بدون شاخ و نرها معمولا شاخدارند .رشد مو در بز سيستاني نسبتا زياد است، در زير گلو دسته مويي بعنوان ريش و در روي پيشاني دسته موييبنام کاکل وجود دارد .نيمرخ سر در بز بومي سيستاني صاف و مستقيم و ستون فقرات راست و دست و پا پوشيده از مو مي باشد.
توليدات:
مقدار توليد شير روزانه در حدود 5/1 ليتر است. متوسط کرک ساليانه 750 گرم است. وزن بلوغ حدود 30 کيلوگرم است. درصد دوقلوزايي حدود30 درصد است.
1-4-10بز يزدي (بز ندوشن):
نژاد:
کرکي – شيري
رنگ:
غالبا قرمز حنايي با لکه هاي سفيد در ناحيه سر، دست، پا و گوش.
ميانگين وزن:
بز نر 33/26 کيلوگرم و ماده 45/25 کيلوگرم.
ساير نژاد ها:
بز خلخالي بز ماکويي بز بيرجندي بز رباطي
– لازم به ذکر است بزهاي پرورشي در استان خراسان رضوي اکثرا از نژاد هاي بز راييني، بز رباطي، بز مرغز و بز بيرجندي هستند.
1-5 انگل هاي خارجي:
انگل هاي خارجي نوعي از حشره ها هستند که در گروه بند پايان قرار مي گيرند. پيشگيري و مبارزه با آن ها از اين رو قابل اهميت مي باشد که:
1-اين حشره ها مي توانند خيلي زود توليد مثل نمايند و جمعيت آن ها در مدت کوتاهي به سرعت افزايش مي يابد.
2-بسياري از بند پايان توليدات کشاورزي و ماده هاي غذايي انسان را مصرف مي کنند.
3-انگل هاي خارجي با حمله کردن به پوست حيوانات مانند بز هر ساله ميليون ها تومان خسارت به دامداران وارد مي کنند.
4-بسياري از بيماري هاي انساني، دامي و يا مشترک بين انسان و دام مانند تيفوس، حصبه، وبا، طاعون، سالک و مالاريا به وسيله بند پايان انتقال پيدا مي کنند.
5-بعضي از انگل هاي خارجي از گوشت يا خون دام يا انسان استفاده مي کنند و سبب کم خوني در آنان مي شوند.
6-گزيدن بعضي از انگل هاي خارجي سبب به وجود آمدن حساسيت، مسموميت، ناراحتي هاي خوني، ناراحتي هاي عصبي و به وجود آمدن کهير و تاول در پوست انسان و دام مي شود.
7-گزيدن انگل هاي خارجي در بعضي از انسان ها يا دام هايي که به آن ها حساسيت دارند ممکن است سبب مرگ ناگهاني مي شود.
با وجود مطالب گفته شده اهميت و لزوم پيشگيري و مبارزه با انگل هاي خارجي بر همه ما روشن مي شود.
بيماري هاي انگلي از جمله بيماري هايي هستند که به طور مستقيم و غير مستقيم ضربات اقتصادي و تغذيه اي فراواني به پيکره جمعيت دامي کشور وارد مي نمايد. متاسفانه اکثر اين بيماري ها به صورت تحت باليني هستند و آثار تخريب آن ها نا محسوس است.
از جمله آثار زيان بار بيماري هاي انگلي مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1-ضربات مستقيم اقتصادي ناشي از مصرف دارو،سموم و حمام کنه و …
2-ضربات غير مستقيم اقتصادي ناشي از ضبط لاشه،کبد و ريه و کاهش کيفيت پوست و چرم
3-آلودگي هاي زئونوز مانند کيست هيداتيک
با توجه به موارد فوق بررسي آلودگي هاي انگل در مناطق مختلف کشور و بر آوردن ميزان خسارت ناشي از آن اجتناب ناپذير مي نمايد، لذا در اين بررسي تلاش گرديده که ميزان آلودگي بزهايي که به کشتارگاه مشهد طي يک سال ارجاع داده شده اند مشخص گردد.
1-6کنترل و پيشگيري بند پايان
کليه موجودات در معرض ابتلا به آلودگي هاي انگلي قرار دارند و اين آلودگي مي تواند سلامت آن ها را در معرض خطر قرار دهد. در مورد دام ها، آلودگي به انگل هاي خارجي1 در موارد تحت درمانگاهي سبب کاهش توليدات دامي (گوشت و شير) و همچنين پايين آمدن کيفيت محصولات آن ها (پشم و چرم) مي شود. در موارد حاد نيز مي توانند سبب بروز بيماري و حتي مرگ دام شوند. با توجه به اين که همواره پيشگيري مقدم بر درمان است، شناخت راه هاي مختلف کنترل و پيشگيري از ابتلا به آلودگي هاي انگلي ضروري به نظر مي رسد. بنابراين در اين بخش سعي گرديده است تا روش هاي مختلف کنترل بند پايان مورد بررسي قرار گيرند. بنابراين ضروري است تا پيش از هر چيز ابتدا تعريف دقيقي از پيشگيري، کنترل و ريشه کني بيان شود تا بتوان با توجه به امکانات و شرايط موجود يک منطقه، راهکارهاي مناسبي را براي آن در نظر گرفت و عملي نمود.
پيشگيري2: به اعمالي اطلاق مي شود که از ورود آلودگي هاي انگلي به يک منطقه جلوگيري نمايند و اين منطقه مي تواند استان، کشور و يا مناطق جغرافيايي بزرگتر باشد.
کنترل3: کليه اقداماتي را شامل مي شود که صورت مي پذيرد تا فراواني يک بيماري انگلي و خسارات اقتصادي ناشي از آن در يک منطقه کاهش يافته و به حد کمتر از آستانه تحمل برسد.
ريشه کني4: حذف کامل بيماري از محيط است که ممکن است در يک گله، منطقه يا کشور گيرد و در مورد بيماري هاي انگلي عملي به نظر نمي رسد.
انواع روش هاي کنترل بيماري شامل کنترل شيميايي (کاربرد سموم)، کنترل ژنتيکي، کنترل بيولوژيکي، کنترل مديريتي و واکسيناسيون هستند که مورد بررسي قرار مي گيرند.
1-6-1کنترل شيميايي (کاربرد سموم)
در استفاده از سموم بايد به اين نکته توجه داشت که سموم علاوه بر تأثيري که روي انگل دارند، مي توانند روي موجودات ديگر، ميزبان و محيط زيست نيز تأثير نمايند و بايد از سمومي استفاده شود که تأثيرات سوء کمتري داشته باشند و عملکرد آن ها روي موجودات هدف و موجودات غير هدف کاملاً مورد بررسي قرار گيرد.
تاريخ استفاده از سموم به 3000 سال قبل از ميلاد در يونان بر مي گردد که براي کنترل آفت هاي گياهي از آن ها استفاده مي گرديد. به تدريج استفاده از نيکوتين، استريکنين و روتنون در کشاورزي و دامپروري مرسوم مي شود و با پيشرفت علوم مختلف، سموم شيميايي ساخته شده و مورد استفاده قرار مي گيرند.
الف- ترکيبات ارگانوکلره (Chlorinated hidrocharbon Compound)
در سال 1939 ترکيبي به نام ديکرو دي فنيل تري کلرو اتان (D.D.T) ساخته شد که توانست جان ميليون ها نفر را نجات دهد و بيماري تيفوس توسط آن کنترل کند. سپس آنالوگ هاي آن مثل متوکسي کلر ساخته شدند. ولي مطالعات بعدي نشان داد که اين ترکيبات کارسينوژن (سرطان زا) و تراتوژن (عوامل مولد ناقص الخلقگي) هستند و بنابراين مصرف آن ها محدود شد. بنزن هگزا کلرايد ترکيب اشباع شده بنزن با کلر است که ايزومر گاماي آن خصوصيات سمي بسيار قوي دارد ولي به علت داشتن باقي مانده چربي ها، مصرف آن محدود شد. ترکيب ديگر سيکلودين يا آلدرين است که سمي بسيار قوي است و خاصيت ابقايي آن بسيار زياد است و تنها سمي است که روي خاک موثر است. ولي مي تواند براي آبزيان، پرندگان و پستانداران ايجاد مسموميت نمايد و توصيه مي شود که تحت نظارت مصرف شود. مکانيسم عمل د.د.ت و آنالوگ هاي آن، تاثير بر پمپ سديم و مختل کردن جريان الکتريسيته در طول رشته آکسون است که منجر به ايجاد فلجي شل مي شود. بنزن هگزا کلرايد (ليندن) باعث افزايش ترشح نوروترانسميتر استيل کولين و تجمع آن در سيناپس هاي عصب و عضله مي شود و در نتيجه منجر به فلجي سفت مي شود.
ب- ترکيبات ارگانوفسفره (Organophosphorous compound)
از ترکيبات ارگانوفسفره5، کلرفنوينفوس6 با نام تجاري (Supona) براي سگ و گربه مناسب است.
کلرپيريفوس7 يا (Dursban)، سمي بسيار قوي جهت از بين بردن نوزاد مگس هاست و به صورت لکه گذاري8 براي مبارزه با بيماري مياز به کار مي رود. کومافوس9 يا آزانتول10 براي کنه ها بسيار مناسب است و آکاريسايد بسيار قوي مي باشد. ديازينون11 يا نيوسيدول12 يک کنه کش بسيار قوي است. ديکروس13 يا (Vapona) روي حشرات و شپش هاي خونخوار موثر است. دي اکساتيون14 يا (Bercotex) براي حشرات و کنه ها مناسب است. فامفور15 يا (Warbex) به صورت لکه گذاري براي ميازها به کار مي رود. فنتيون16 يا (Tiguvon) سمي روغني است که براي کنترل مياز کاربرد دارد. مالاتيون17 يا (Cythion) حشره کش بسيار قوي است که براي جايگاه دام ها مناسب است. پروپتامفوس18 يا (Blotic) نيز يک کنه کش19 است. فوسمت20 يا (Profate) براي کنترل مياز و به صورت لکه گذاري به کار مي رود. تتراکلرووينفوس21 يا (Rabon) جهت کنترل مياز، از بهترين سموم است. تريکلروفن22 يا (Neguvon) نيز جرب کش بسيار قوي است.
سموم ارگانوفسفره موجب فسفوريلاسيون جايگاه استيل کولين استراز روي استيل کولين شده و در نتيجه استيل کولين هيدروليز نشده و تجمع آن باعث ايجاد خاصيت سمي مي شود.
ج- مشتقات اسيد کارباميک (Carbamates compound)
سوين23 يک کنه کش و جرب کش مناسب براي دام است. متوميل24جهت ساختن طعمه هاي سمي به منظور کنترل مگس هاي خانواده موسيده مناسب است. پروپوکسور25 يا بايگون يک حشره کش است. لازم به ذکر است که مشتقات اسيد کارباميک داراي مکانيسم اثري شبيه سموم ارگانوفسفره مي باشند.
د- سموم فرماميديني (Formamidines)
شامل آميتراز26 و ملابان27 هستند که کنه کش بسيار قوي مي باشند. و همچنين تنها سموم انتخابي براي فرم منتشر دمودکوزيس در سگ هستند. شکل مورد مصرف آن ها به صورت شامپو است و مکانيسم اثر آن ها تداخل با پذيرنده اکتوپامين است که نوروترانسميتر مهمي در کنه ها مي باشد. اين سموم از خونخواري کنه ها ممانعت کرده بنابراين تغذيه آن ها مختل مي شود. آميتراز زماني طولاني روي پوست و موي دام ها باقي مانده و بر روي تمام مراحل زندگي کنه سانان موثر است.
ه- سموم پايروتروئيدي (Pyrethiroides compound)
اين سموم از مشتقات عصاره هاي گياهي پايروترين هستند. گياهي به نام کرايزانتمون داراي سه آلکالوئيد پايرترين28 و سينرين29 و جاسمولين30 است که تنها پايرترين خصوصيات سمي دارد و عصاره سنتتيک آن تهيه شده است. مکانيسم اثر آن مشابه سموم ارگانو کلره، مسدود کردن کانال هاي سديمي و اختلال در انتقال امواج عصبي در طول آکسون است. آلترين31 شامل اسپري هاي خانگي حشره کش است که از مشتقات نسل اول اين سموم مي باشد. پرمترين 32 کنه کش و حشره کش مي باشد که مصرف دامپزشکي دارد. فنوالريت33 به صورت گردن بند سمي با رزين تهيه شده است و براي مبارزه با کک ها کاربرد دارد. همچنين برچسب گوشي34 آن براي کنترل کنه اتوبيوس مگني ني موجود است. رسمترين35 به صورت شامپو براي سگ و گربه موجود است. در ضمن شکل گردن بند آن نيز براي سگ ها وجود دارد. پرمترين، فنوالريت و رسمترين از سموم نسل دوم پايروتروئيدها هستند. مشتقات نسل سوم اين سموم که قدرت کشندگي بسيار بالايي دارند، کنه کش هستند و بر عليه حشرات خونخوار هم قابل استفاده مي باشند. از اين سموم مي توان ترکيبات زير را نام برد.
سيهالوترين36، سيپرمکترين37 يا اکتومين38، دلتامترين39، فلومترين40 و دکامترين41 هستند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و- ماکروسيکليک لاکتون ها (Macrocyclic lactones)
در سال 1970 متوجه شدند که در منطقه اي از چين ميزان مورچه کمتري وجود دارد. مطالعات اوليه نشان داد که در اين ناحيه قارچي به نام استرپتومايسس آيورميتيليس42 وجود دارد که عصاره اين قارچ خاصيت حشره کشي دارد. آيورمکتين43 يکي از ماکروسيکليک لاکتون هاي مهم است. ترکيب فوق يک GABA بلوکر است و با عمل نوروترانسميتر گاما آمينوبوتريک اسيد تداخل ايجاد نموده و منجر به ايجاد فلجي سفت مي شود. اين دارو براي کنترل ميازها و همچنين ميکروفيلرهاي خوني به خوبي استفاده مي شود و داراي اشکال خوراکي، تزريقي و پودري است. آنالوگ هاي آن شامل آبامکتين44، دورامکتين45، اپرينومکتين46، ميلبمکتين47 و موکسي دکتين48 هستند. اين ترکيبات داراي اثرات زيست محيطي هستند و بايد در استفاده از آن ها توجه بيشتري نمود.
ز- سموم کاربازون ها(Semicarbazones)
ترکيباتي حشره کش49 هستند و در سال 1970توسط فيليپ دوفار ساخته شدند. در نهايت به تدريج با ايجاد تغييراتي در آن ها، نسل هاي جديد اين ترکيبات داراي ويژگي هاي بهتر و مطمئن تري براي پستانداران شدند. يکي از جديدترين داروهاي اين گروه متافلوميزون50 است که روي انگل هاي خارجي سگ و گربه موثر است. ترکيب ديگري در اين گروه وجود دارد به نام پرومريس51 که به صورت لکه گذاري52 در گربه ها و براي کنترل کک ها به کار مي رود. اين ترکيب در سگ ها با نام Promeris Duo است که شامل متافلوميزون و آميتراز است و به صورت (spot on) براي کنترل کک ها و کنه ها به کار مي رود.
ح- فنيل پيرازول ها (Phenyl pyrazoles)
اين ترکيبات آنتاگونيست کانال هاي گابا هستند و روي گيرنده هاي گابا در انگل ها تاثير مي گذارند. لازم به ذکر است که اثر آن ها روي رسپتورهاي گابا در پستانداران بسيار ضعيف است و دارويي مطمئن و بي خطر براي سگ و گربه به شمار مي رود. پريپرول53 روي کک هاي بالغ کتنوسفاليدس و کنه هاي ريپي سفالوس، درماسنتور و آمبليوما در سگ موثر است. روش استفاده از آن به صورت Spot on است.
1-6-2ترکيبات تنظيم کننده رشد (GRS: Grouth regulator substance)
از اين ترکيبات مي توان به متوپرين54 اشاره نمود که مقلد هورمون جواني 55 بوده و مانع پوست اندازي حشرات مي شود و عمل پوست اندازي را مختل مي کند. همچنين ترکيب سيرومازين56 که يک بلوک کننده آنزيم هاي پوست اندازي است و از سير تکاملي مگس هاي خانواده موسيده جلوگيري مي کند.
1-7 روش هاي کاربرد سموم
1-اسپري کردن57: سموم جامد در مايع و يا مايع که تحت فشار به شکل گاز در آمده و به صورت اسپري مصرف مي شود.
2-لکه گذاري58: براي کنترل آفات متمرکز در يک نقطه خاص بدن استفاده مي شود. در ميازهاي جلدي و زير جلدي به کار مي رود. در کنترل کوريوپتس بويس که بيشتر در قاعده دم و تاج سم است، استفاده از روش لکه گذاري کاربرد وسيعي دارد.
3-روش پورآن59: ترکيباتي به سموم اضافه مي شود که نفوذپذيري سم را افزايش مي دهد و سم درون چربي هاي زير جلدي نفوذ مي کند. اين روش بيشتر در گاو و اسب به کار مي رود و سم روي سطح پشتي بدن دام ريخته مي شود.
4-آويزه هاي گوش60: براي کنترل بند پاياني که بيشتر در ناحيه سر، گردن و گوش مزاحمت ايجاد مي نمايند، استفاده مي شود. ترکيبات رزيني هستند که با گروه هاي مختلف سموم پايروتروئيدي اشباع مي شوند.
1-8کنترل ژنتيکي
در اين روش استفاده از دام هاي مقاوم به گزش بند پايان مورد توجه است. مثلاً براي مبارزه با مگس هماتوبيا دام هاي هيبريد شده از دو نژاد برهمن و شابا که نسبت به گزش هماتوبيا مقاوم هستند استفاده مي شود. زيرا پوست آن ها در ناحيه شاخ که عمدتا مورد گزش حشره قرار مي گيرد، بسيار ضخيم است. بنابراين مي توان با شناسايي نژادهاي مقاوم دام ها در منطقه و گسترش فراواني آن ها، اثرات سوء ناشي از گزش بندپايان را کاهش داد.
1-9کنترل مديريتي
با رعايت بهداشت و جمع آوري به موقع فضولات از روي بستر دام و طيور مي توان تعداد بندپايان بيماريزا را به ميزان قابل توجهي کاهش داد. استفاده از تله هاي صيد حشرات نيز مي تواند در اين خصوص سودمند باشد.
1-10مياز: Myiasis
تغذيه نوزاد مگس ها از نسوج زنده، نکروتيک و يا لاشه هاي کشتاري منجر به صدماتي مي شود که مياز ناميده مي شود. به عبارت ديگر آلوده شدن بافت هاي حيواني به نوزاد مگس ها را مياز گويند.
نوعي از طبقه بندي مياز ها بر اساس رابطه بيولوژي انگل با ميزبان است و از اين رو به سه گروه تقسيم بندي مي شوند:
1- مياز اجباري: در اين حالت مگس موجود زنده را براي گذراندن چرخه حيات نياز دارد و سير تکاملي آن از طريق مواد گنده و در حال فساد امکان پذير نيست.
2- مياز اختياري: در اين حالت انگل بدون دست يابي به موجود زنده هم سير تکاملي خود را طي مي کند هر چند که نسوج موجود زنده را ترجيح مي دهد.
3- مياز کاذب يا مياز تصادفي: اين نوع مگس ها بر حسب اتفاق نوزاد خود را در مخاط، جلد انسان و ديگر ميزبان ها قرار مي دهند يا حتي اتفاقي نوزادان توسط ميزبان بلع مي گردند.
1-11مگس هاي مولد مياز:
1-11-1خانواده کاليفوريده (Calliphoridae)
مگس هاي اين خانواده دو نوع مياز اختياري و اجباري را ايجاد مي نمايند. گروهي که مياز اختياري ايجاد مي کنند را مگس هاي ضايعه ساز61 گويند و گروهي که مياز اجباري ايجاد مي کنند را مگس هاي حلزوني62 گويند که دو نوع است: مگس هاي دنياي جديد63 و قديم64.
مگس هاي خانواده کاليفوريده شامل تعداد وسيعي از گونه ها هستند که گنده خواري کرده يا از گوشت تازه تغذيه مي کنند و يا حتي انگل بند پايان ديگر مي باشند. اين مگس ها معمولاً پر مو بوده و يک رديف موي زبر روي ناحيه Hypopleuron دارند که به آن Hypopleuron bristle مي گويند و از اختصاصات آن ها مي باشد. اين مگس ها با توجه به اندازه، صداي پرواز و رنگ فلزي سينه و شکم شناخته مي شوند ولي رنگ آن ها در گونه هاي مختلف، متفاوت است و تشخيص جنس به تنهايي از روي رنگ مشکل است. اين مگس ها در پزشکي قانوني به جهت تعيين زمان فوت انسان اهميت دارند. ضمائم دهاني از نوع اسفنجي است و مشابه آن چه که در مگس هاي خانواده موسيده وجود دارد، مي باشد و در حال استراحت زير سر جمع مي شود. اين خانواده به دو تحت خانواده مهم کاليفورينه65 و سارکوفاژينه66 تقسيم مي شوند.
تحت خانواده کاليفورينه را مگس هاي ضايعه ساز67 مي گويند و اغلب به رنگ آبي يا سبز متاليک مي باشند و چندين گونه آن داراي اهميت دامپزشکي هستند.


پاسخی بگذارید