13- DB6 گذرگاه داده 8 بيت .

14-DB7 گذرگاه داده 8 بيت .
RS ، انخابگر ثبات :
در داخل LCD دو ثبات وجود دارد و اين پايه براي انتخاب آنها به اين ترتيب بكار مي رود كه اگر صفر باشد ثبات فرمان انتخاب مي شود و اجازه مي دهد فرمانهايي همچون پاك كردن ، نشاندن مكان نما و غيره صادر شود و اگر يك باشد ثبات داده انتخاب مي شود و به كاربر اجازه ارسال داده روي LCD براي نمايش مي دهد .
R/W خواندن / نوشتن :
اين پايه به كاربر اجازه نوشتن اظلاعات و يا خواندن از LCD را فراهم مي سازد اگر يك باشد برا ي خواندن و اگر صفر باشد براي نوشتن است .
E ، فعال :
از اين پايه براي لچ كردن اطلاعات ارائه شده به پايه هاي داده اش استفاده مي كند . وقتي داده به پايه هاي داده اعمال شد يك پالس بالا – پايين به اين پايه اعمال ميگردد تا به اين وسيله LCD داده موجود در پايه هاي داده را لچ كند . اين پالس بابد حداقل 450 ns عرض داشته باشد .
D0 – D7 :
هشت بيت خط داده براي ارسال اطلاعات به LCD يا خواندن محتواي ثباتهاي داخلي LCD بكار مي رود . براي نمايش حروف و اعداد پورتهاي اسكي براي حروف A – Z و a – z و اعداد صفر تا نه به پايه ها ارسال مي شود و همزمان RS = 1 ميگردد همچنين كدهاي دستورالعمل فرماني وجود دارند كه براي پاك كردن نمايشگر يا باز گرداندن مكان نما به نقطه شروع يا چشمك زدن آن بكار ميرود كه به شرح ذيل مي باشد :
1- پاك كردن صفحه نمايش ………………………………………………..1
2- باز گشت به مكان اول …………………………………………………..2
3- كاهش مكان نما ………………………………………………………..4
4- افزايش مكان نما ………………………………………………………..6
5- جابجايي نمايش به راست ……………………………………………….5
6- جابجايي نمايش به چپ …………………………………………………7
7- نمايش خاموش مكان نما خاموش …………………………………………8
8- نمايش خاموش مكان نما روشن ………………………………………….A
9- نمايش روشن مكان نما روشن …………………………………………… C
10- نمايش روشن مكان نما روشن …………………………………………..E
11- نمايش روشن مكان نما چشمك بزند……………………………………. F
12- جابجايي محل مكان نما به چپ………………………………………. 10
13- جابجايي محل مكان نما به راست……………………………………… 14
14- كل صفحه نمايش به چپ جابجا شود…………………………………… 18
15- كل صفحه نمايش به راست جابجا شود………………………………… 1C
16- مكان نما به آغاز خط دوم برود……………………………………….. C0
17 – سازماندهي دو خط و ماتريس 5*7 …………………………………… 38
شرح كار دستگاه :
اين دستگاه از دو قسمت نرم افزار تحت كامپيوتر با ويژال C++ و يك سخت افزار كه يك بورد و ودارات الكترونيكي تشكيل شده است .
مشخصات دستگاه آنالايزر VCA005 :
1- داراي يك صفحه LCD براي نمايش ولتاژ و جريان سه فاز لحظه اي كارخانه و نمايش ساعت و تاريخ شمسي مي باشد .
2- داراي كي بورد 4*3 ماتريسي براي بعضي از تنظيمات در دستگاه .
3- نگهداري مقدار ماكزيمم جريان سه فاز و ساعت آن در داخل حافظه دستگاه براي آناليز اپراتور .
4- نمونه گيري از جريان سه فاز و نگهداري در حافظه دستگاه هر هشت ثانيه .
5- اين دستگاه سازگاري با هر تابلوي برق دارد و فقط با تعويض ترانس داخال منوي دستگاه بر اساس C/T (ترانس جريان ) مي توان اين دستگاه را بر روي تابلوهاي مختلف نصب كرد و آناليز لازم را بر روي آن تابلو انجام داد .
6- اين دستگاه نيازي به اپراتور براي تخليه اطلاعات ندارد و خود سيستم بصورت اتوماتيك روشن خواهد شد و اطلاعات تخليه مي شود و كامپيوتر دوباره خاموش خواهد شد .
7- داخل نرم افزار كامپيوتري اين امكان وجود دارد كه اين دستگاه هر جاي كارخانه نصب شده باشد از طريق سريال به كامپيوتر متصل مي شود و داخل نرم افزار كامپيوتري اين امكان وجود دارد كه مي توان جريان سه فاز و ولتاژ سه فاز را بصورت On Line نمايش مي دهد .
8- در داخل نرم افزار اين امكان وجور دارد كه مي توان سطح پر شدن حافظه دستگاه را مشاهده كرد .
مزاياي دستگاه آنالايزر VCA005 :
1- بعد از تخليه اطلاعات هر 24 ساعت مي توان نمودار مصرف برق را در نرم افزار Exel رسم نمود و آناليز لازم را براي برق مصرفي كارخانه مورد نظر انجام داد .
2- از روي نمودار حتي مي توان از سالم يا خراب بودن دستگاههايي كه آمپر آنها مشخص است مطلع شد .
3- از روي نمودار ميتوان اگر قطعي برق باشد ساعت قطع و وصل شدن برق را بدست آورد .
4- در داخل نرم افزار كامپيوتري اين امكان وجود دارد كه مي توان با دادن تاريخ مورد نظر پول برق مصرفي و كيلو وات مصرفي در آن تاريخ رابراساس دادن تعرفه مصرف برق آن كارخانه به نرم افزار بدست آورد .
سخت افزار دستگاه آنالايزر VCA005 :
در داخل نرم افزار 2 عدد ميكرو پروسور809C51 وجود دارد كه هر يك به تنهايي كار خاصي را انجام مي دهند .
ورودي جريان دستگاه از C/T تابلو مي باشد كه در سر راه C/T يك مقاومت 1/0 اهم ، 5 وات مجود دارد كه جريان عبوري از C/T را تبديل ولتاژ ميكند .
C/T :
براي اندازه گيري جريان عبوري از تابلوي برق از اين دستگاه استفاده مي شود كه اين دستگاه در دور شين ورودي كارخانه قرار مي گيرد و بر اساس جريان ورودي از شين يك جريان متناسب با آن در C/T برقرار مي شود .و رابطه آن امكان دارد به صورت زير باشد كه بر اساس جريان كارخانه انتخاب مي شود .
1000/5 , 1500/5 , 2000/5 و … بطور مثال اگر 2000 آمپر كارخانه جريان مصرف كند در داخل C/T 5 آمپر توليد مي شود ، حال ما خروجي C/T را به يك مقاومت 1/0 اهم و 5 ولت داده ايم كه اين جريان را تبديل به ولتاژي كند ، يعني اگر 5 آمپر در C/T توليد شود ولتاژ ايجاد شده دو سر مقاومت 5/0 ولت است :
V = R . I = 0.1 * 5 = 0.5 شين ورودي
2000A
+ 0.1 C / T
– 5w
توجه : جريان توليد شده در C/T يك جريان AC است .
ولتاژ دو سر مقاومت به يك مدار يكسو ساز و تقويت كننده وارد مي شود و بعد از يكسو سازي و تقويت با يك ولتاژ تقويت شده و DC خواهيم داشت كه مدار يكسو ساز بصورت زير مي باشد :
R
10 K 0.1 اهم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

vout + Vin
OP07
100ميكروفاراد –

10 K

مقاومت متغير R در دست ماست تا بتوانيم گين مدار تقويت كننده را تغيير دهيم ، با اين مقاومت د رمدار مي توان مدار را كاليبره نمود تا بتواند جريان صحيح را روي LCD نمايش دهد .
دو عدد ديود ورودي باعث مي شود كه اگر ولتاژ ورودي بيشتر از 6/0 ولت شود اتصال كوتاه خواهد شد و باعث مي شود تا خروجي از يك اندازه اي بيشتر نشود و به مدارات بعدي صدمه وارد نشود . اين مدار ولتاژ ورودي را يكسو مي كند و هم در يك گين ضرب مي كند از اين مدار به همين صورت دو نمونه ديگر وجود دارد كه دو جريان ديگر نيز اندازه گيري خواهد شد .
خروجي اين مدارات به ورودي هر كانال ADC808 متصل مي شود .
اين (ADC808) IC داراي هشت كانال ورودي است كه سه تا ورودي جريان و سه تا ورودي ولتاژ است . جريان اين IC هشت بيت اطلاعات ديجيتال است كه بصورت يك ميكروپروسور 89C51 متصل است كه ميكرو اطلاعات جريان و ولتاژ را بصورت ديجيتال از اين پورت دريافت مي كند .
مدارات قسمت نمونه گيري ولتاژ :
ابتدا ولتاژ ورودي (220 ولت ) با يك تقسيم ولتاژ تبديل به ولتاژ زير 5/0 ولت مي شود كه بصورت زير مي باشد :
ورودي ولتاژ
220 كيلو اهم w2
470 اهم

طبق مدار بالا دو مدار مشابه وجود دارد كه دو ولتاژ دو فاز ديگر را اندازه گيري و بر روي LCD دستگاه نمايش مي دهد .
طرز كار ADC 808 :
در ابتدا آدرس ADC روي كانال صفر تنظيم ميشود ، طبق اتصالات دستگاه جريان 1 به كانال صفر ، جريان 2 به كانال يك ، جريان 3 به كانال دو ، ولتاژ 1 به كانال سه ، ولتاژ 2 به كانال چهار و ولتاژ 3 به كانال پنج متصل است .
وقتيكه آدرس ADC روي كانال صفر تنظيم شد مقدار ديجيتال كه به پورت يك ميكرو مي رسد مقدار ديجيتال جريان است كه اين عدد را هم رو ي LCD نمايش مي دهد و هم اين عدد را از طريق سريال به ميكرو ديگر دستگاه مي فرستد و آن ميكرو اين عدد را داخل RAM ذخيره مي كند و هم اين عدد را از طريق سريال به كامپيوتر مي فرستد و در داخل نرم افزار اين جريان نمايش داده مي شود .
تمام اعداد اندازه گيري شده در داخل دستگاه يك عدد هشت بيتي است ، براي ترانس هاي بشتر از 250 اين عدد خوانده شده از تابلو را در ضريب ترانس ضرب مي شود . ضريب ترانس : 2000/250 = 8
مثلاً براي ترانس 2000/5 هر عدد خوانده شده از ADC ضرب در 8 مي شود و روي LCDنمايش مي دهد .


پاسخی بگذارید