5-5پيشنهادات کاربردي
1.نتيجه اين تحقيق و تحقيقات مشابه در مجتمع هاي آموزشي توسط افراد مسئول به کار گرفته شود تا با کاهش اضطراب امتحان از زيان هاي فردي مالي و اجتماعي جلو گيري شود.
5-6محدوديت هاي تحقيق
1.افت آزمودني ها و عدم همکاري تعدادي از دانشجويان.

فهرست منابع

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1. choi
2. Krampen
3. Volkmer
4. Feather

5. sawyer
6.Lesser
7.Elizur
—————
————————————————————


پاسخی بگذارید