و اطلاعات جريان فاز دوم خوانده مي شود و تمام كارهاي مراحل قبل انجام مي شود يعني هم روي LCD نمايش مي دهد و هم در RAM ذخيره مي شود و هم به كامپيوتر فرستاده مي شود و در نرم افزار نمايش مي دهد و اين كار براي كانالهاي ديگر ADCنيز انجام مي شود تا تمام جريانها و ولتاژهاي ورودي اندازه گيري شده و اطلاعات هم روي LCD نمايش داده مي شود و هم ذخيره مي شود و نيز در نرم افزار كامپيوتري نمايش داده مي شود .
نرم افزار دستگاه آنالايزر VCA005 :
اين نرم افزار داراي قسمتهاي زيادي براي آناليز جريان دارد . همانطور كه در شكل صفحه بعد مشخص است نرم افزار داراي قسمتهاي زيادي است .
شرح عملكرد نرم افزار دستگاه آنالايزر VCA005 :
اين نرم افزار با ويژوال C++ نوشته شده است . همانطور كه در شكل بالا مشخص است اين نرم افزار داراي قسمتهاي گوناگون مي باشد كه هر يك را توضيح خواهم داد :
1) كليد800 5 :
اين كليد براي تخليه اطلاعات به صورت دستي مي باشد يعني زمانيكه 24 ساعت از زمان نمونه گيري گذشت حافظه دستگاه پر مي شود و بايد از طريق نرم افزار كامپيوتري تخليه شود ، بعد از كليك بر روي اين كليد كامپيوتر از ما سوال ميكند آيا مطمئن هستيد كه مي خواهيد حافظه را تخليه كنيد .
اگر بعد از اين سوال تأييد كنيد پنجره ديگري باز خواهد شد كه از شما تاريخ نمونه را خواهد گرفت كه فرمت آن به عنوان مثال با اين صورت مي باشد 830616 كه همان تاريخ 16/06/83 است بعد از وارد نمودن تاريخ و كليك بر روي كليد تأييد نرم افزار يك كد به دستگاه آنالايزر مي فرستد و به دستگاه اطلاعات نمونه گيري شده را بصورت باكس هاي شش تايي مي فرستد و نرم افزار آن را دريافت نموده و در يك فايل ذخيره مي كند و بعد از اينكه اطلاعات ذخيره شده در دستگاه تمام شد دستگاه آنالايزر يك كد 255 به كامپيوتر مي فرستد كه به آن اطلاع مي دهد اطلاعات تمام شده است و نرم افزار فايل را به صورت كامل با پسوند Meg ذخيره مي كند كه اين فايل بصورت فرمت باينري د ركامپيوتر ذخيره مي شود و قابل روئيت بوسيله اپراتور نيست .
2) كليد File Convert :
بعد از تخليه اطلاعات و ذخيره آنها به صورت باينري چون فايل غير قابل ديدن است با كليك بر روي اين كليد مي توانيم فايل را تبديل كنيم و فايل قابل ديدن براي آناليز شود ، بعد از اين پنجره اي ظاهر مي شود مانند شكل بعد :
كه در آن چند گزينه وجود دارد . در قسمت اول مي بايست تناريخ فايلي را وارد كنيم كه توسط مرحله قبل تخليه شده و در قسمت بعدي سيستم از ما يك كلمه رمزي مي خواهد كه اگر اپراتور اين كلمه رمز را نداشته باشد نمي تواند فايل را تبديل كند و اطلاعات ذخيره شده را روئيت نمايد و حال چنانچه كلمه رمز صحيح را وارد نمايد پيغامي خواهيم داشت كه تبديل صورت گرفته است .
يك فايل بصورت متني با پسوند txt مي دهد كه در آن اطلاعات جريان سه فاز كه هر هشت ثانيه نمونه گيري شده است وجود دارد كه در جلوي هر نمونه ساعت ،دقيقه و ثانيه نمونه گيري مشخص است كه با توجه به آن ميتوان آناليز لازم را روي آن انجام داد .مانند شكل صفحه بعد كه به اين صورت است كه رديف اول جريان فاز يك و رديف دوم جريان فاز دوم و رديف سوم جريان فاز سوم ورديف چهارم ساعت ودقيقه وثانيه هاي نمونه گيري شده در 24 ساعت گذشته است .
3) كليد Change Pass :

اين كليد د رهمان پنجره قبلي مي باشد كه با كليك بر روي آن پنجره زير ظاهر مي شود :
در اين پنجره ما مي توانيم كلمه رمز مربوط را عوض كنيم ، براي اين كار بايد ابتدا كلمه رمز قبلي وارد كنيم و اگر رمز صحيح بود كلمه رمز جديد را وارد مي كنيم و دوباره آن را تأييد مي كنيم به اين صورت كلمه رمز عوض خواهد شد و از آن پس مي توان با رمز جديد وارد شد .
4) كليد Start New Sample :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بعد از تخليه اطلاعات بايد دستگاه را دوباره براي 24 ساعت بعدي شارچ نماييم كه با كليك اين كليد نرم افزار طبق شكل صفحه بعد يك سوال از ما خواهد پرسيد :
و اگر آن را تأييد نماييم كامپيوتر كد 255 را به دستگاه آنالايزر مي فرستد و به آن اطلاع مي دهد كه نمونه گيري بايد دوباره شروع شود و با انجام اين كار دستگاه دوباره از خانه اول شروع به نمونه گيري براي 24 ساعت بعدي مي كند .
5) كليد Clock :
در قسمت بالاي نرم افزار يك پنجره وجود دارد كه ساعت سيستم را نمايش مي دهد كه با تعويض ساعت سيستم آن ساعت هم تغيير خواهد كرد .
6) Change Port :
در اين قسمت دو كليد وجود دارد كه يكي از آنها قابل انتخاب است كه با توجه به اينكه دستگاه را به كداميك از پورتهاي كامپيوتر متصل نموده ايم بايد يكي را انتخاب نماييم .
7) قسمت Trans :
اين قسمت نيز در بالاي نرم افزار قابل مشاهده مي باشد كه با توجه به اينكه دستگاه به چه تابلويي و يا چه C/T متصل است بايد يكي از اين گزينه ها را انتخاب نماييم .
* توجه داشته باشيد كه اگر اين گزينه را درست انتخاب نكنيد تمام اعدادي كه نمايش داده مي شود و يا ذخيره مي شود اشتباه است .
8) Monitoring :
اگر در نرم افزار اين اين گزينه تيك زده شود اطلاعات On Line ولتاژ و جريان تابلو در نرم افزار در قسمت پنجره هاي مورد نظر نمايش داده مي شود . دستگاه در هنگام ذخيره اطلاعات همين اطلاعات ولتاژ و جريان را به كامپيوتر مي فرستد و كامپيوتر اگر تيك مانيتورينگ زده باشد آنها را نمايش خواهد داد .
9) Auto :
اگر اين گزينه تيك خورده باشد يك پنجره باز خواهد شد كه كلمه رمز را سوال خواهد كرد و اگر صحيح وارد شود تيك فعال خواهد شد و در دفعه بعد كه نرم افزار اجرا شود 10 ثانيه به اپراتور فرصت خواهد داد كه تيك برداشته شود ، در اين صورت اطلاعات دستگاه را تخليه خواهد كرد .
اين قسمت براي تخليه اطلاعات بصورت اتوماتيك مي باشد به اين ترتيب كه كامپيوتر در ساعت مورد نظر خودش به صورت اتومات روشن خواهد شد و ويندوز بالا خواهد آمد و بعد از اجراي ويندوز در قسمت فعاليتهاي زمان بندي ويندوز نرم افزار آنالايزر را براي آن تعريف مي كنيم و يك ساعت به آن مي دهيم و در آن ساعت مورد نظر نرم افزار اجرا خواهد شد و بعد از اجرا اگر Tick اتومات در دفعه قبل كليك شده باشد بعد از اجراي نرم افزار و پس از مدت 10 ثانيه نرم افزار اطلاعات دستگاه راتخليه خواهد كرد و دوباره آن را شارژ مي كند و اطلاعات تخليه شده را در هارد ذخيره مي كند با زدن تاريخ شمسي روي فايل ، نرم افزار دوباره بسته خواهد شد و يك نرم افزار ديگر كه با ويژوال C++ نوشته شده است اجرا مي شود كه همان برنامه Shut Down ويندوز است و پس از 15 ثانيه كامپيوتر را خاموش خواهد كرد تا كامپيوتر بيهوده روشن نباشد . (شكل صفحه بعد )
10) Date – Time :
در قسمت بالا نرم افزار يك يك نوار صفر وجود دارد كه بعضي از كارهاي خاص نرم افزار در آن قسمت اجرا مي شود در منوي Date – Time وقتي باز مي شود پنجره اي مانند شكل بعد اجرا خواهد شد :
در آن سه گزينه وجود دارد كه دو گزينه اول ساعت و دقيقه خاموش شدن اتومات دستگاه است . ( بايد ساعت خاموش شدن را وارد نمود )
در قسمت بعدي بايد تاريخ را بصورت شمسي وارد كنيم با فرمت به عنوان مثال 830616 و پس از وارد كردن تاريخ از آن پس فايلها با تاريخ شمسي ذخيره مي شوند و نرم افزار خود تاريخ شمسي را محاسبه خواهد كرد .
11) Price :
اين گزينه نيز در نوار منو قراردارد كه داخل آن دو گزينه ديگر وجود دارد :
الف – Calcutete
با كليك اين گزينه پنجره اي مانند شكل بعد ظاهر مي شود :
كه در آن دو قسمت وجود دارد كه مي توان با نوشتن از تاريخ تا تاريخ مورد نظر و با كليك كليد Enter نرم افزار قيمت برق مصرفي و همچنين KiloWatt مصرفي را در تاريخهاي مورد نظر محاسبه و نمايش خواهد داد .
طريقه محاسبه اين اطلاعات از طريق تعرفه مي باشد كه براي هر كارخانه مشخص مي باشد و در قسمت Base Value اين تعرفه وارد نرم افزار مي شود .
فرمول محاسبه قيمت :
Kilo Watt =(3)^1/2 V * I * Cos @
V = 380
I = جريان لحظه اي كارخانه
Price = Kilo Watt * (مبلغ تعرفه برق كارخانه ) * (ساعت مصرف )
ب – Rase Value
با زدن اين گزينه پنجره اي مانند شكل زير ظاهر مي شود :
مي توان با وارد كردن تعرفه مورد نظر كارخانه در اين قسمت بهاي برق و كيلو وات مصرفي را درمرحله قبل محاسبه كرد .
آناليز اطلاعات ذخيره شده :
بعد از تخليه اطلاعات مي توان نمودار آن را از طريق نرم افزار Exel رسم كرد و رفتار مصرف برق كارخانه را در 24 ساعت گذشته بررسي كرد و هر گونه مشكلي كه در مصرف برق موجود باشد در اين نمودار پديدار مي شود ، حتي از روي نمودار مي توان
ساعت شروع بكار و اتمام كار كارگران را با توجه به جريان مصرفي ملاحظه نمود كه يك جنبه مديريتي براي اين دستگاه ايجاد نموده است .
ما مي توانيم با بررسي اين نمودار و انديشيدن تدابير درست باعث بهينه سازي مصرف انرژي شويم و در اين راه گام بزرگي برداريم .


پاسخی بگذارید