7- برقراري ارتباط با ساير مديريت‌هاي هم رتبه رئيس‌تان تا چه اندازه در تسهيل کارها و وظايف تحت مسئوليت‌ شما مي‌تواند موثر باشد؟
خيلي کم کممتوسطزياد خيلي‌زياد
8- جدا از ارتباط معمول سازماني با رئيس خود تا چه اندازه با روساي هم رتبه رئيس‌تان در ارتباط هستيد؟
خيلي کم کممتوسطزياد خيلي‌زياد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

9- به منظور تسهيل در انجام وظايف سازماني خود تا چه اندازه با ساير کارکنان و روساي هم رتبه خود در ارتباط و تماس هستيد؟


پاسخی بگذارید