در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کليه امتيازهاي اين پاياننامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات،
کنفرانسها و يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه بوعلي سينا يا استاد راهنماي پاياننامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبي از دفتر تحصيلات تکميلي دانشگاه ثبت شود. در غير اين صورت مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت. درج آدرسهاي ذيل در کليه مقالات خارجي و داخلي مستخرج از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات،
کنفرانس‌ها و يا سخنراني‌ها الزامي مي‌باشد.
…………………………….., Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
…… ………………..،………..، گروه ………………..، دانشكده ………………، دانشگاه بوعلي سينا، همدان..

دانشکدةعلوم پايه
گروه آموزشي رياضي
پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته رياضي گرايش جبر
عنوان:
کلاس جديدي از گراف‌هاي انتقالي
استاد راهنما:
دکتر اشرف دانشخواه
استاد مشاور:
دکتر سيد حسن علوي
نگارش:
مريم رحماني مقدم
18 اسفند 1392
تقديم به:
مهربان فرشتگاني که لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسيدن و تمام تجربه هاي يکتا و زيباي زندگيم، مديون حضور سبز آنهاست.
تقديم به خانواده عزيزم
تقدير و سپاسگزاري
سپاس و ستايش بيکران سزاوار خداوند يگانه اي است که انسان را آفريد به او توان دانش اندوزي و تحقيق علم را عطا فرمود.
با تقدير و درود فراوان خدمت خانواده بسيار عزيز و دلسوز و فداکارم که پيوسته جرعه نوش جام تعليم و تربيت فضيلت و انسانيت آن ها بوده ام. و همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختي ها و مشکلات بوده ام.
از استاد راهنماي بزرگوارم سرکار خانم دکتر اشرف دانشخواه که با بلندنظري و بينشي عميق برايم آموزگار اخلاق بودند و در تمام مراحل، از راهنمايي هاي ارزنده و تجارب علمي ايشان بهره مند شده ام کمال تشکر را دارم. بي شک افتخاري شاگردي ايشان بزرگترين دستاورد دوران تحصيل من مي باشد. همچنين از آقاي دکتر سيد حسن علوي نيز نهايت سپاس و امتنان را دارم.
دانشگاه بوعلي سينا
مشخصات رساله/پايان نامه تحصيليعنوان:
کلاس جديدي از گراف‌هاي انتقالي
نام نويسنده: مريم رحماني مقدمنام استاد/اساتيد راهنما: دکتر اشرف دانشخواهنام استاد/اساتيد مشاور: دکتر سيد حسن علويدانشكده: علوم پايهگروه آموزشي: رياضيرشته تحصيلي: رياضي محضگرايش تحصيلي: جبرمقطع تحصيلي: کارشناسي ارشدتاريخ تصويب پروپوزال: 9/7/1391تاريخ دفاع: 18/12/1392تعداد صفحات: 84
چكيده:
فرض کنيم و اعداد صحيحي هستند به طوريکه . در اين پايان‌نامه کلاس جديدي از گراف‌ها??که شامل ابرمکعب‌ها و برخي از گراف‌هاي معروف نظير جانسون، گراف‌هاي نيسر و گراف پترسن و زيرگراف‌‌هاي آنها مي‌باشند را ارائه مي‌دهيم و خواص توپولوژيکي و جبري گراف را بررسي مي‌کنيم. براي مثال نشان مي‌دهيم که گراف يک گراف کيلي است. گروه خودريختي‌هاي گراف را بررسي مي‌کنيم که شامل زيرگروهي از مرتبه‌ي است، ماکسيمال همبندي گراف را بررسي خواهيم کرد و اينکه اگر فرد باشد، گراف هميلتني است، و اگر زوج باشد، گراف داراي دو مؤلفه همبندي است. بعلاوه اگر فرد باشد قطر گراف را تعيين مي‌کنيم.واژههاي کليدي: گروه خودريختي‌هاي گراف- ابرمکعب‌ها-گراف‌هاي جانسون-گراف‌هاي نيسر-گراف پترسن-گراف کيلي-همبندي- هميلتني
به نام خدا
از آنجا که نوشتن فرمولهاي رياضي با نرمافزار ورد، سخت يا در بعضي موارد غيرممکن ميباشد، بنابراين براي نوشتن پاياننامه در رشته رياضي از نرمافزار زيپرشين استفاده ميشود که متاسفانه فرمت اين نرمافزار قابل تبديل به ورد نميباشد، پس فرمت ورد پاياننامه وجود ندارد. در قسمت Read me، برنامه زيپرشين و فايلهاي پاياننامه موجود ميباشد.
Bu-Ali Sina University
Graduate Studies ThesisDissertation Information Title:
A new class of transitive graphs
Author: Maryam Rahmani MoghadamSupervisor(s): Dr. Ashraf DaneshkhahAdvisor(s): Dr. Seyed Hasan AlaviFaculty: ScienceDepartment: Mathematics Degree: Master of ScienceField: AlgebraSubject: MathematicsNumber of Pages: 84Defence Date: 2014/03/09Approval Date: 2012/09/30
Abstract:
Let and be integers with . In this thesis we present a new class of graphs , which contains hypercube and some well-known graphs, such as Johnson graphs, Kneser graphs and Petersen graph, as its subgraphs. We also present some results of algebraic and topological properties of . For example, is a Cayley graph, the automorphism group of contains a subgroup of order and has a maximal connectivity and is Hamiltonian if is odd; it consists of two isomorphic connected components if is even. Moreover, the diameter of is determined if is odd.Key Words: Automorphism groups of graph, Hypercube, Johnson graphs, Kneser graphs, Petersen graph, Cayley graph, Connectivity, , Hamiltonian
Bu-Ali Sina University
Faculty of Science
Department of Mathematics
Thesis submitted for Master of Science in the Field of Algebra
Title
A new class of transitive graphs

Supervisor:
Ashraf Daneshkhah (Ph. D)
Advisor:
Seyed Hasan Alavi (Ph. D)


پاسخی بگذارید