کليه امتيازهاي اين پاياننامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات،
کنفرانسها و يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه بوعلي سينا و استاد راهنماي پاياننامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبي از دفتر تحصيلات تکميلي دانشگاه ثبت شود. در غير اين صورت مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت. درج آدرسهاي ذيل در کليه مقالات خارجي و داخلي مستخرج از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات،
کنفرانس‌ها و يا سخنراني‌ها الزامي مي‌باشد.
…………………………….., Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
…… ………………..،………..، گروه ………………..، دانشكده ………………، دانشگاه بوعلي سينا، همدان..

دانشکدةعلوم پايه
گروه آموزشي رياضي
پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته رياضي گرايش آناليز

عنوان:
نقاط ثابت، انتخاب‌ها و نقاط ثابت مشترک نگاشت‌هاي نامبسوط
استاد راهنما:
دکتر محمد موسايي
استاد مشاور:
دکتر علي سوري
نگارش:
امير حمزه فروتن
3 اسفند 1392
به نام هستي بخش بي‌همتا
سپاس بي‌کران به درگاه ايزد يکتا که نعمت زيستن و آموختن را عطا کرد. با عنايت از حديث نبوي (من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق) برخود لازم مي‌دانم که از راهنمايي‎‌هاي ارزشمند جناب آقاي دکتر محمد موسايي که از هيچ کوششي براي هدايت علمي و اخلاقي دانشجويان دريغ نورزيده‌اند و شاگردي ايشان افتخار هميشگي اينجانب است، قدرداني نمايم. و از خداوند مهربان براي اين بزرگوار سلامت و توفيق روزافزون آرزومندم. همچنين از ياري‌هاي بي دريغ آقاي دکتر علي سوري که بدون هيچ چشم داشتي ياري‌گر اينجانب بوده‌اند، نهايت تشکر را دارم.
همچنين بر خود واجب مي‌دانم که از همراهي و همدلي همسر مهربانم که يار و مددکار تمامي لحظات زندگي‌ام مي‌باشد تشکر و قدرداني نمايم.
در پايان از تمامي کساني که در تکميل و اتمام اين پايان نامه مرا ياري نموده‌اند سپاسگذارم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

امير حمزه فروتن
بهمن 1392
دانشگاه بوعلي سينا
مشخصات رساله/پايان نامه تحصيليعنوان:
نقاط ثابت، انتخاب‌ها و نقاط ثابت مشترک نگاشت‌هاي نامبسوط
نام نويسنده: امير حمزه فروتننام استاد/اساتيد راهنما: دکتر محمد موسايينام استاد/اساتيد مشاور: دکتر علي سوريدانشكده?: علوم پايهگروه آموزشي: رياضيرشته تحصيلي: رياضي محضگرايش تحصيلي: آناليزمقطع تحصيلي: کارشناسي ارشدتاريخ تصويب پروپوزال: 17/10/1392تاريخ دفاع: 3/12/1392تعداد صفحات: 83
چكيده:
در اين پايان نامه وجود نقاط ثابت براي نگاشت‌هاي تک مقداري و چندمقداري (اين نگاشت‌هاي داراي شرايطي هستند که اين شرايط مفهوم نامبسوط بودن را تعيميم مي‌دهند) در فضاهاي متريک ژئودزيک به طور يکنواخت محدب، فضاهاي ابرمحدب و فضاهاي باناخ مطالعه مي‌شوند. به علاوه، تعدادي قضاياي نقطه ثابت مشترک براي نگاشت‌هاي جابجايي ارايه مي‌گردد. واژههاي کليدي: فضاهاي باناخ-نگاشت‌هاي جابجايي -شرط -نقطه ثابت-نگاشت‌هاي نامبسوط تعميم يافته-فضاهاي ابرمحدب- فضاهاي متريک.
به نام خدا
از آنجا که نوشتن فرمولهاي رياضي با نرمافزار ورد، سخت يا در بعضي موارد غيرممکن ميباشد، بنابراين براي نوشتن پاياننامه در رشته رياضي از نرمافزار زيپرشين استفاده ميشود که متاسفانه فرمت اين نرمافزار قابل تبديل به ورد نميباشد، پس فرمت ورد پاياننامه وجود ندارد. در قسمت Read me، برنامه زيپرشين و فايلهاي پاياننامه موجود ميباشد.
Bu-Ali Sina University
Graduate Studies ThesisDissertation Information Title:
Fixed points, selection and common fixed points for Nonexpansive-type mappings
Author: Amir hamzeh ForootanSupervisor(s): Dr. Mohammad MoosaeiAdvisor(s): Dr. Ali SooreiFaculty: ScienceDepartment: MathematicsDegree: Master of ScienceField: AnalysisSubject: MathematicsNumber of Pages: 83Defence Date: 2014/02/22 Approval Date: 2013/01/07
Abstract:
In this thesis, the existence of fixed points in the frame work of uniformly convex geodesic metric spaces, hyper convex spaces and Banach spaces for single-valued and multi valued mappings satisfying conditions that generalize the concept nonexpansivity are studied. More over, some common fixed point theorems for commuting mapping are presented.Key Words: Banach spaces, common fixed point, commuting mapping, condition , fixed point, generalized nonexpansivie mappings, hyper convex spaces, metric spaces, nonexpansivie mappings.
Bu-Ali Sina University
Faculty of Science
Department of Mathematics
Thesis Submitted for Master of Science in the Field of Analysis
Title
Fixed points, selection and common fixed points for Nonexpansive-type mappings
Supervisor:
Mohammad Moosaei (Ph. D)
Advisor:
Ali Soorei (Ph. D)


دیدگاهتان را بنویسید