بسمه تعالي
در تاريخ 27/6/84
دانشجوي كارشناسي ارشد خانم مهرناز صيرفيان باب الدشتي از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 19 بحروف نوزده و با درجه عالي مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
باسمه تعالي
فرم ب
فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكترا
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي كد واحد: 101كد شناسايي پايان نامه: 10120808822020نام و نام خانوادگي دانشجو: مهرناز صيرفيان باب الدشتي
شماره دانشجويي 81017076000سال و نيمسال اخذ پايان نامه:
نيم سال دوم 1383-1382عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكترا: اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زناننام و نام خانوادگي استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر حسين مهرپورنام ونام خانوادگي استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر پرويز علويتعداد واحد پايان نامه: 4
تاريخ صدور كد شناسايي: 11/9/83
تاريخ دفاع از پايان نامه : 27/6/84نمره پايان نامه دانشجو:
به عدد : 19
به حروف : نوزدهچكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف،روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده )
امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثي است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زيرا در دستيابي يك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نيروي كار نيمي از افراد جمعيت آن حائز اهميت فراوان است. حقوق شغلي مندرج در اسناد بين المللي ازجمله حقوقي است كه زنان در بيشتر جوامع در مضيقه آن به سر مي‌برند، با اين وجود مي‌توان آنان را بهترين و بالاترين معيار به منظور نقد و بررسي وضعيت حقوقي اشتغال زنان محسوب كرد. “كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان” از مهم ترين اسنادي است كه به طور مفصل به زواياي مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابري ها و محدوديت هاي موجود در اين زمينه شده است. بنابراين، در جهت شناخت موانع و تنگناهاي موجود در قوانين ايران در خصوص احقاق وضعيت شغلي زنان در مقايسه با كنوانسيون مذكور، ابتدا وضعيت كلي اشتغال زنان به وسيله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثي پيرامون موانع اشتغال زنان نيز مطرح مي‌گردد. همچنين ديدگاه اسلام و ساير اسناد بين المللي نيز در اين خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومي و اصول اختصاصي تقسيم مي‌شوند در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران مورد بررسي قرار گرفته و بعد از آن به بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران پرداخته شده و در پايان ضمن نتيجه گيري، پيشنهاداتي در جهت رفع محدوديت‌هاي حقوقي وغيرحقوقي اشتغال زنان ايراني ارائه شده است. توجه : 1- اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
2- چكيده فوق، همان چكيده داخل پايان نامه است.
3- ضروريست كليه مشخصات پايان نامه كه در اين فرم درج مي‌گردد با مشخصات تصويبي پايان نامه در ليست كد شناسايي مطابقت داشته باشد.امضاء استاد راهنما : امضاء مدير گروه:امضاء رياست دانشكده:
تاريخ: تاريخ: تاريخ:
بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مركزي
مركز كارشناسي ارشد
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
عنوان پايان نامه: بررسي اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
نام ونام خانوادگي دانشجو: مهرناز صيرفيان باب الدشتي
رشته تحصيلي : حقوق عمومي
استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين مهرپور
استاد مشاور: جناب آقاي دكتر پرويز علوي
تاريخ شروع پايان نامه: بهمن ماه سال 1382
تاريخ اتمام پايان نامه: شهريور ماه سال 1384
شماره دانشجويي: 81017076000
آدرس و شماره تلفن: تهران – شهرآرا- بلوك 6- پلاك 31 09121453303
1) هدف پژوهش ( حداكثر دو خط) :
1- بررسي اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- بررسي اشتغال زنان در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
3- تبيين موانع و تنگناهاي موجود در قوانين ايران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمينه شغلي
2)‌روش نمونه‌گيري افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس وغيره ( حداكثر دو خط) :

3) روش پژوهش ( حداكثر دو خط):
فيش برداري- كتابخانه اي
4) ابزار اندازه گيري ( حداكثر دو خط) :
5) طرح پژوهش ( حداكثر دو خط):


پاسخی بگذارید