در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بسمه‌تعالي
دانشگاه تهران
دانشكده علوم‌اجتماعي

گروه آموزشي توسعه
گواهي‌ دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد

هيأت داوران پايان‌نامه كارشناسي ارشد آقاي : بهمن احمدي
در رشته : علوم اجتماعي گرايش : توسعه اجتماعي
با عنوان : نقش آموزشهاي رسمي فني و حرفه‌اي در توسعه فعاليتهاي غيركشاورزي
را در تاريخ : 22/12/1384
به عدد به حروف
با نمره نهايي : 5/18 هجده و نيم ارزيابي نمود.
رديفمشخصات هيأت داوراننام و نام‌خانوادگيمرتبه دانشگاهيدانشگاهامضاء1 استاد راهنما :دكتر مصطفي ازكيااستادعلوم‌اجتماعي2 استاد مشاور:دكتر منصور وثوقيدانشيارعلوم‌اجتماعي3 استاد داور:دكتر علي شكورياستاديارعلوم‌اجتماعي4 مدير گروه آموزشي:دكتر منصور وثوقيدانشيارعلوم‌اجتماعي5 معاون تحصيلات تكميلي:دكتر اعظم راوردراددانشيارعلوم‌اجتماعي
اينجانب بهمن احمدي دانشجوي ورودي سال 1382 مقطع كارشناسي ارشد رشته توسعه اجتماعي متعهد مي‌شوم چنانچه براساس مطالب پـايـان‌نامه خـــود اقدام به انتشار مقاله ، كتاب و… نمايم ضمن مطلع كردن استاد راهنما ، با نظر ايشان نسبت به نشـر مقاله ، كتاب و … به صورت مشترك و با ذكر نام استاد راهنما ـ مقدم بر نام خود مبادرت كنم.
محل امضاء دانشجو


پاسخی بگذارید