همكاري نزديك و نظام مند با شركت هاي بزرگ بين المللي در اين روش با تكيه بر سرمايه خارچي و حضور چند مليتي ها راه ورود به بازارهاي جهاني اين كشورها هموار مي گردد. تجربه مالزي و بويژه سنگاپور چنين الگويي را نمايان مي كند.
ايجاد مجموعه هايي از صنايع كوچك و بزرگ (خوشه ها) اين مجموعه با رويكرد افزايش كارايي جمعي و تقسيم كار امكان شكل گيري توان رقابتي را به مناطق مي دهند. تجربه مناطق مركزي ايتاليا، اسپانيا، برزيل و تايوان و نيز چين تجربه هاي شاخصي در اين الگو است.

تكيه به اهرمهاي اقتصاد كلان و فرعي دانستن سياست صنعتي، اين رويكرد، رويكرد كشورهاي انگلوساكسون در سياست هاي صنعتي آنها محسوب مي شود كه حاكميت انديشه حفظ بنگاههاي كار را با اهرم هاي اقتصادي دنبال مي كند.
راهبرد خوشه هاي صنعتي به عنوان راهبردي موثر در شكل دهي توسعه صنعتي ، بسته به شرايط داخلي اقتصادها، در بعضي كشورها الگويي موفق براي توانمندسازي صنعتي معرفي شده است. توانمندي در توسعه صنعتي، رابطه دو سويه با توانمندي صادراتي دارد، از اين رو الگوهايي از توسعه صنعتي كه بتوانند به قابليت هاي صنعتي كمك كنند به كسب توان صادراتي نيز كمك خواهند كرد (دين محمدي و همكاران 1385).
تجربيات كشورهايي مانند ايالات متحده ، كانادا، ايتاليا ، هند، ژاپن، استراليا، انگلستان و غيره بيانگر موفقيت اين رويكرد در توسعه صنعتي است همچنين سازمان هاي جهاني مانند يونيدو، برنامه هاي توسعه مبتني بر رويكرد شبكه ها و خوشه هاي صنعتي را مورد تاكيد قرار داده اند. امروز بسياري از كشورهاي توسعه يافته از استراتژي هاي توسعه خوشه هاي صنعتي بهره مي برتد مهد خوشه هاي صنعتي كشور ايتاليا بوده است كه از دهه 1970 توجه صاحب نظران را به خود جلب كرد. در اين كشور خوشه هاي صنعتي در زمينه صنعت چوب و مبلمان، سراميك، پارچه بافي، چرم و نظاير آنها توسعه يافته و به موفق ترين نواحي صنعتي در دنيا تبديل شده است. پس از انتشار نتايج تحقيقات و مطالعات محققين سازمان هاي بين المللي و … وابسته به سازمان ملل، خوشه صنعتي را به عنوان الگويي توسعه منطقه اي در بسياري از نقاط جهان مطرح نمودند. از آن زمان بسياري از كشورهاي آمريكاي جنوبي و شمالي و كشورهاي اروپايي به اعمال تغييرات اين مدل توسعه را به كار گرفتند (ايزدخواه، 2005). در كشورهاي در حال توسعه كه شكاف قابل توجهي از لحاظ شاخص هاي توسعه با كشورهاي توسعه يافته وجود دارد، مدلهاي رشد و توسعه ملي و منطقه اي اساساً بايد از اين ويژگي برخوردار باشد كه در حداقل زمان و با كمترين هزينه مسير توسعه طي شود. تجاري كه در طي سالهاي متمادي براي رشد و توسعه صنعتي در كشورهاي توسعه يافته حاصل شده، مبناي مناسبي جهت انتخاب هاي كم هزينه توسعه ملي و منطقه اي فراهم است. يكي از رهيافت هاي موفق در مدل هاي توسعه منطقه اي و ملي تكيه بر مدل توسعه صنعتي بر مبناي بسط و توسعه خوشه هاي صنعتي و منطقه اي يا شبكه اي صنعتي و فناوري است (دين محمد و همكاران، 1384).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در ايران نيز با توجه به تعداد قابل توجه بنگاههاي توليدي كوچك در گرايش هاي مختلف توليدي، راه اندازي خوشه هاي صنعتي، استراتژي قابل تاملي است كه براي اوليت بار با تاسيس سازمان صنايع كوچك و متوسط به طور رسمي در كشور مطرح شد. در اغلب استان هاي كشورمان مزيت هاي رقابتي زيادي در زمينه توليدات بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كوچك و متوسط در رشته هاي مختلف صنعتي همچون مواد غذايي، چرم، مواد معدني مبلمان، نساجي، شيلات و غيره وجود دارد. اما فعاليت هاي اين صنايع، ارزش افزوده بالايي براي منطقه هاي خود به همراه نداشته است. مطالعات داخلي نشان داده است در حال حاضر بهترين و مناسب ترين استراتژي براي توسعه مناطق كشور كه متكي بر افزايش توليدات و صادرات صنعتي آنها باشد، راه اندازي خوشه هاي صنعتي است (ايزدخواه، 2005).
2-2- تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران
سرزمين ايران به دليل موقعيت جغرافيايي زيستي وجود سرزمين هاي حاصلخيز، يكي از قديمي ترين و قدرتمندترين تمدن هاي بشري بوده است اگر تعريف جامع صنعت به اين صورت مدنظر قرار گيرد كه صنعت به كليه فعاليت هايي اطلاق مي گردد كه در جهت تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد از طريق فرايندهاي صنعتي به منظور تبديل و يا آماده سازي اين مواد به محصولات و خدمات قابل مصرف صورت مي پذيرد ايرانيان باستان در شمار قديمي ترين صنعت كاران و صاحبان فن قرار مي گيرند. در اين دوران به علت شيوه زندگي و نوع اقتصاد و روابط اجتماعي، توليدات، صنعتي عمدتاً تامين كننده مايحتاج داخلي اقوام بوده است.


پاسخی بگذارید