در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1- تعريف و مفهوم بزه ديده و انواع بزه ديده
2-1-1- تعريف بزه ديده از ديدگاه هاي مختلف
در جرم شناسي سه پديده ي بزه ، بزهکار ، بزهکاري، وجود دارد که ارکان جرم شناسي دانسته شده است . هوشون (houchon) ضمن بحث از اين سه رکن ، مي نويسد :آميختگي اين پديده ها گاه مفاهيم اصلي يک تحقيق را به کلي از بين برده و مسائلي را جايگزين ساخته است که با حقيقت فاصله فراوان دارد . زيرا هر يک از اين سه موضوع ،که خود رکن بزرگي از دانش جرم شناسي عمومي را تشکيل مي دهد ، از مباحث مختلف بسياري ساخته شده است که در خور بررسي دقيق است . به همين جهت هر يک از اين سه پديده داراي يک تاريخچه و مقدمه اي مي باشد که نحوه شکل گيري و رشد و گسترش را به خوبي بيان مي کند . 10


پاسخی بگذارید